Mente

Jėzus jam atsakė: “ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.

Mateus 22:37

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu.

Tiago 3:13

Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.

Colossenses 3:2

Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą.

Provérbios 27:17

Kur yra daug išminties, ten yra ir daug sielvarto; kuo daugiau išminties, tuo daugiau kančių.

Eclesiastes 1:18

Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės: kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi,

branginantys laiką, nes dienos yra piktos.

Efésios 5:15,16

Nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, išskyrus Jėzų Kristų, ir Tą nukryžiuotą.

1 Coríntios 2:2

Palaimintas žmogus, kuris randa išmintį ir įgauna supratimo,

Provérbios 3:13

Kas įgyja išminties, myli savo sielą; kas laikosi supratimo, tam seksis.

Provérbios 19:8

Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotąjį tikėjimo saiką.

Romanos 12:3

Jo neregimosios ypatybės­Jo amžinoji galybė ir dievystė­nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.

Romanos 1:20

Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.

Mateus 7:24

Net kvailys, jei jis tyli, laikomas išmintingu, ir kas sučiaupia lūpas, laikomas protingu.

Provérbios 17:28

Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas.

Provérbios 15:5

Supratingas numato pavojų ir pasislepia, o neišmanėlis eina ir nukenčia.

Provérbios 27:12