Mentira

Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar Jis pasakė ir nepadarys? Ar Jis kalbėjo ir neįvykdys?

Números 23:19

1 Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams,

2 veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę,

3 draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą.

1 Timóteo 4:1-3

16 Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas Jo akyse:

17 išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos, praliejančios nekaltą kraują,

18 širdis, planuojanti nedorybę, kojos, greitos bėgti į pikta,

19 neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, sėjantis nesantaiką tarp brolių.

Provérbios 6:16-19

Jūsų tėvas­velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

João 8:44

Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.

Êxodo 20:16

Klastingieji negyvens mano namuose. Melagiai nepasiliks mano akivaizdoje.

Salmos 101:7

Nevokite. Nemeluokite. Neapgaudinėkite vieni kitų.

Levítico 19:11

Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais

ir apsivilkę nauju, kuris atnaujinamas pažinimu pagal atvaizdą To, kuris jį sukūrė.

Colossenses 3:9,10

Melu įsigyti turtą yra tuščios svajonės tų, kurie ieško mirties.

Provérbios 21:6

Netylėk, mano gyriaus Dieve.

Nedorėlio burna ir klastingojo burna prieš mane atsivėrė. Jie kalba prieš mane melagingais liežuviais.

Salmos 109:1,2

Melagių nekenčia Viešpats, bet Jis mėgsta tuos, kurie elgiasi sąžiningai.

Provérbios 12:22

Izraelio likutis elgsis teisingai, vengs melo ir klastos. Jie gyvens ramiai ir be baimės”.

Sofonias 3:13

Teisingas liudytojas nemeluoja, klastingas kalba melą.

Provérbios 14:5

Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai.

Tiago 3:14

Tad, atmetę melą, “kiekvienas tekalba tiesą savo artimui”, nes esame vieni kitų nariai.

Efésios 4:25

O lauke lieka šunys, burtininkai, ištvirkėliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro”.

Apocalipse 22:15

Kvailiui netinka kalbėti apie didžius dalykus, tuo labiau kunigaikščiui netinka meluoti.

Provérbios 17:7