A Mulher Sábia

Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona­nuo Viešpaties.

Provérbios 19:14

Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.

Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.

Provérbios 31:25,26

1 “Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios savo žibintus, išėjo pasitikti jaunikio.

2 Penkios iš jų buvo protingos ir penkios kvailos.

3 Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus.

4 Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus.

5 Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo.

6 Vidurnaktį pasigirdo šauksmas: ‘Štai jaunikis ateina! Išeikite jo pasitikti!’

7 Tada visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus.

8 Kvailosios prašė protingųjų: ‘Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta!’

9 Protingosios atsakė: ‘Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau eikite pas pardavėjus ir nusipirkite’.

10 Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos.

11 Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašyti: ‘Viešpatie, viešpatie, atidaryk mums!’

12 O jis atsakė: ‘Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!’

13 Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis”.

Mateus 25:1-13

Maloni moteris įsigyja garbės, stiprieji krauna turtus.

Provérbios 11:16

Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Provérbios 31:30

Jų žmonos taip pat privalo būti garbingos, ne šmeižikės, santūrios ir ištikimos visame kame.

1 Timóteo 3:11

Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.

Provérbios 31:10

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.

Tiago 1:5

Viešpaties baimė­išminties pradžia, o Šventojo pažinimas­supratimas.

Provérbios 9:10

Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Ieškokite nuolat Jo veido.

1 Crônicas 16:11

3 Taip pat, kad pagyvenusios moterys elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero,

4 skatintų jaunąsias mylėti savo vyrus ir vaikus,

5 būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams,­kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Tito 2:3-5

Gera moteris yra vainikas jos vyrui, o ta, kuri užtraukia gėdą,­lyg puvinys kauluose.

Provérbios 12:4

Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis.

Provérbios 14:1

Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta ir jos vyras giria ją:

‘Yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas!’

Provérbios 31:28,29