Nascimento de Bebê

Ir Jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.

Marcos 10:16

Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

Salmos 139:13

Aš prašiau šito sūnaus. Viešpats išklausė mano prašymą ir suteikė, ko prašiau.

1 Samuel 1:27

Kaip nežinai dvasios kelių ir kūdikio kaulų augimo įsčiose, taip nežinai ir darbų Dievo, kuris viską sukūrė.

Eclesiastes 11:5

Tu gi mane išėmei iš įsčių, mane saugojai prie motinos krūtų.

Salmos 22:9

“Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskyriau pranašu tautoms”.

Jeremias 1:5

Gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus.

João 16:21

“Argi Aš, atvedęs iki gimdymo, neleisiu pagimdyti?”­sako Viešpats. “Argi Aš, leidęs pradėti gimdymą, uždarysiu įsčias?”­sako tavo Dievas.

Isaías 66:9

Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius­Jo atlyginimas.

Salmos 127:3

Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra permainų ir nė šešėlio keitimosi.

Tiago 1:17

14 Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

15 Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse.

16 Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo.

Salmos 139:14-16

Bet Jėzus tarė: “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė”.

Mateus 19:14