Paciência

Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu.

Salmos 5:3

Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas.

Mateus 24:13

Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta.

Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai,

1 Coríntios 13:4,5

Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesusivaldantis parodo kvailumą.

Provérbios 14:29

Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas: viena diena pas Viešpatį yra kaip tūkstantis metų, ir tūkstantis metų­kaip viena diena.

2 Pedro 3:8

Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie Jį įtikės amžinajam gyvenimui.

1 Timóteo 1:16

Persiplėškite savo širdis, ne rūbus! Gręžkitės į Viešpatį, savo Dievą, nes Jis yra maloningas ir gailestingas, lėtas pykti ir didžiai geras bei susilaikantis nuo bausmės.

Joel 2:13

Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis­už tą, kuris užima miestą.

Provérbios 16:32

Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje,

Efésios 4:2

skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžia ištverme ir pamokymu.

2 Timóteo 4:2

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:5

Ilsėkis Viešpatyje ir kantriai lauk Jo! Nesijaudink dėl to, kad sekasi žmogui, kuris daro pikta.

Salmos 37:7

Viešpats kariaus už jus, o jūs būkite ramūs!”

Êxodo 14:14

Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu,

Romanos 15:5

Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime!

Gálatas 6:9

Viešpats nori jūsų pasigailėti ir suteikti jums malonę. Viešpats yra teisingumo Dievas; palaiminti, kurie Jo laukia.

Isaías 30:18

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

Romanos 12:12

Todėl budėkite, nes nežinote, kurią valandą ateis jūsų Viešpats.

Mateus 24:42

Viešpats nedelsia ištesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų.

2 Pedro 3:9

Štai Aš veikiai ateinu. Tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko.

Apocalipse 3:11

Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo.

Salmos 103:8

Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme.

Colossenses 3:12

Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai.

Romanos 8:25

Lauk Viešpaties! Būk drąsus, ir Jis sutvirtins tavo širdį. Lauk, aš sakau, Viešpaties!

Salmos 27:14