Paixão

ir kiekvienas iš jūsų mokėtų saugoti savąjį indą šventume ir pagarboje,

o ne aistringame geiduly, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo;

1 Tessalonicenses 4:4,5

Mylimieji, maldauju jus kaip svečius ir ateivius: susilaikykite nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą.

1 Pedro 2:11

Todėl marinkite tuos savo narius, kurie yra žemėje: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė.

Colossenses 3:5

Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.

Gálatas 5:24

Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei.

1 Coríntios 10:31

Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, pasikvies sau mokytojus, kad tie dūzgentų ausyse;

jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms.

2 Timóteo 4:3,4

Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moterys prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai.

Panašiai ir vyrai, pametę prigimtinius santykius su moterimis, užsigeidė vienas kito, ištvirkavo vyrai su vyrais, ir gaudavo už savo paklydimą vertą atpildą.

Romanos 1:26,27

Bet, jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Geriau tuoktis negu degti.

1 Coríntios 7:9

Jūs prašote ir negaunate, nes blogo prašote­savo užgaidoms išleisti.

Tiago 4:3