Palavras de Consolo

Atsigulęs nebijosi, ir tavo miegas bus saldus.

Provérbios 3:24

Viešpats bus su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs; nebijok ir nenusigąsk!”

Deuteronômio 31:8

Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti.

Mateus 5:4

Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu­gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą.

Jis paslėps mane savo palapinėje nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje; ant uolos pastatys mane.

Salmos 27:4,5

Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus.

Meskite ant Jo savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.

1 Pedro 5:6,7

O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų Tėvas, kuris pamilo mus ir iš malonės suteikė mums amžiną paguodą ir gerą viltį,

2 Tessalonicenses 2:16

Jis pakelia pažemintus ir liūdinčius nuramina.

Jó 5:11

1 Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.

2 Yra laikas gimti ir mirti; laikas sodinti ir rauti, kas pasodinta.

3 Yra laikas žudyti ir gydyti; laikas griauti ir statyti.

4 Yra laikas verkti ir juoktis; laikas gedėti ir šokti.

5 Yra laikas mėtyti akmenis ir juos vėl surinkti; laikas apkabinti ir susilaikyti nuo apkabinimo.

6 Yra laikas įgyti ir prarasti; laikas laikyti ir išmesti.

7 Yra laikas perplėšti ir susiūti; laikas tylėti ir kalbėti.

8 Yra laikas mylėti ir nekęsti; laikas karui ir taikai.

Eclesiastes 3:1-8

Nebijok jų, nes Viešpats, jūsų Dievas, kovos už jus’.

Deuteronômio 3:22

Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.

Salmos 23:4

Parodyk ženklą, kad mane globoji, kad matytų tie, kurie manęs nekenčia, ir susigėstų, nes Tu, Viešpatie, esi mano gelbėtojas ir guodėjas!

Salmos 86:17

Paguosk dabar mane savo malone, kaip esi savo tarnui žadėjęs.

Salmos 119:76

Atsimink, ką įsakiau,­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”.

Josué 1:9

Viešpats­priebėga prispaustiesiems, priebėga nelaimės metu.

Salmos 9:9

Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas­ko man bijoti? Viešpats yra mano stiprybė­prieš ką man drebėti?

Salmos 27:1

Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis, mano pasitikėjimas nuo pat jaunystės.

Salmos 71:5