O Papel da Mulher

10 Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.

11 Vyro širdis visiškai pasitiki ja ir jo namuose netrūks pelno.

12 Visą gyvenimą ji daro vyrui tik gera, o ne pikta.

Provérbios 31:10-12

Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos.

1 Pedro 3:7

24 Ji audžia plonų drobių ir parduoda, pristato juostų pirkliams.

25 Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.

26 Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.

27 Ji prižiūri savo namus ir nevalgo tinginio duonos.

Provérbios 31:24-27

13 Ji ieško vilnos ir lino, noriai dirba savo rankomis.

14 Ji lyg prekybininkų laivas parūpina maistą iš toli.

15 Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą.

16 Ji apžiūri lauką, jį nuperka ir savo rankų pelnu užveisia vynuogyną.

17 Ji susijuosia jėga, sustiprina savo rankas.

18 Ji supranta, kad jos darbas vertingas; jos žiburys negęsta naktį.

19 Jos pirštai paima verpstę ir jos rankos dirba.

20 Ji ištiesia ranką išalkusiam ir beturčiui.

Provérbios 31:13-20

Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

1 Timóteo 2:9

Jų žmonos taip pat privalo būti garbingos, ne šmeižikės, santūrios ir ištikimos visame kame.

1 Timóteo 3:11

1 Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu,

2 matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir dievobaimingumą.

3 Tegu puošia jus ne išorė­supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai,­

4 bet paslėptas širdies žmogus: nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.

5 Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve, būdamos klusnios savo vyrams.

6 Taip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jos dukterimis, darydamos gera ir nebijodamos jokių bauginimų.

1 Pedro 3:1-6

22 Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui,

23 nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,­Jis kūno gelbėtojas.

24 Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų.

Efésios 5:22-24

Išmintinga moteris stato namus, o kvaila griauna juos savo rankomis.

Provérbios 14:1

3 Taip pat, kad pagyvenusios moterys elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero,

4 skatintų jaunąsias mylėti savo vyrus ir vaikus,

5 būti santūrias, tyras, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams,­kad nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Tito 2:3-5

Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.

Dievas juos palaimino ir tarė: “Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!”

Gênesis 1:27,28

Moteriai Jis tarė: “Aš padauginsiu tavo nėštumo vargus ir su skausmu tu gimdysi vaikus; tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus”.

Gênesis 3:16

Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų.

Provérbios 1:8

Viešpats Dievas tarė: “Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją”.

Gênesis 2:18

Bet Viešpatyje nei vyras be moters, nei moteris be vyro.

Kaip moteris iš vyro, taip vyras per moterį, bet visa­iš Dievo.

1 Coríntios 11:11,12