O Papel do Homem

Dar būdami pas jus, mes įsakėme: “Kas nenori dirbti­tenevalgo!”

2 Tessalonicenses 3:10

Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos.

1 Pedro 3:7

Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprūs!

1 Coríntios 16:13

O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.

Colossenses 3:19

Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios,

Efésios 5:18

Nes Aš žinau, kad jis įsakys savo vaikams ir savo namams po savęs laikytis Viešpaties kelio ir daryti, kas yra teisinga ir teisu, kad Viešpats galėtų ištesėti Abraomui, ką Jis kalbėjo apie jį”.

Gênesis 18:19

Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!

1 Timóteo 5:8

Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save,

Efésios 5:25

Ir ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms,

Colossenses 3:23

2 O vyskupas privalo būti nepeiktinas, vienos žmonos vyras, santūrus, protingas, padorus, svetingas, sugebantis mokyti;

3 ne girtuoklis, ne kivirčius, ne geidžiantis nešvaraus pelno, bet švelnus, nemėgstantis vaidytis, negodus pinigų,

4 geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus.

1 Timóteo 3:2-4

Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje.

Efésios 6:4