Planejamento

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

Salmos 20:4

Nes mano mintys yra ne jūsų mintys ir mano keliai­ne jūsų keliai,­sako Viešpats.­

Isaías 55:8

Daug sumanymų žmogaus širdyje, bet tik Viešpaties valia įvyksta.

Provérbios 19:21

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.

Eclesiastes 3:1

Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Jeremias 29:11

Nepersidirbk siekdamas pralobti, būk išmintingas ir liaukis.

Provérbios 23:4

Tikrai Viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškęs savo paslapties savo tarnams, pranašams.

Amós 3:7

Tavo malonę leisk man patirti nuo pat ryto, nes Tavimi aš pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo eiti, nes į Tave keliu savo sielą.

Salmos 143:8

Be patarimų sumanymai nueina niekais, bet kur daug patarėjų, jie įtvirtinami.

Provérbios 15:22

Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti?

Lucas 14:28

Žmogaus širdis planuoja savo kelią, bet Viešpats nukreipia jo žingsnius.

Provérbios 16:9

Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys­už jūsų mintis.

Isaías 55:9

Nepavydėk smurtininkui ir nesirink nė vieno iš jo kelių.

Viešpats bjaurisi ydingu žmogumi, bet Jis artimas teisiajam.

Provérbios 3:31,32

Taip patvarkė kareivijų Viešpats; Jo patarimas yra nuostabus ir išmintis didinga.

Isaías 28:29

Dievas mums tai apreiškė per savo Dvasią, nes Dvasia visa ištiria, net Dievo gelmes.

1 Coríntios 2:10

Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks.

Provérbios 16:3