Poder de Deus

Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė.

Isaías 26:4

Jis viešpatauja savo galybe per amžius. Jo akys stebi tautas­ maištininkai tegul nesididžiuoja!

Salmos 66:7

Kaip Dievas prikėlė Viešpatį­prikels ir mus savo jėga.

1 Coríntios 6:14

Bet jei Aš išvarau demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė.

Lucas 11:20

Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.

Sofonias 3:17

Aš darau šviesą ir sukuriu tamsą, duodu ramybę ir sukuriu pikta. Aš, Viešpats, visa tai darau.

Isaías 45:7

Jis išmintingas širdyje ir galingas jėga. Kas, užsikietinęs prieš Jį, turėjo sėkmę?

Jó 9:4

Tepasiekia Tave belaisvių dejavimas! Savo galinga ranka išlaisvink pasmerktuosius mirti.

Salmos 79:11

Čia tik Jo kelių pašaliai; mes girdime tik Jo šnibždesį. O Jo galybės griaustinį kas supras?”

Jó 26:14

Kartą Dievas kalbėjo, du kartus girdėjau tai: galybė priklauso Dievui

Salmos 62:11

Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga.

Efésios 6:10

Nors Jis buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar gyvas Dievo jėga. Nors mes irgi silpni Jame, bet jums gyvensime su Juo Dievo galybe.

2 Coríntios 13:4

tiesos žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir kairės;

2 Coríntios 6:7

Ištiesta galinga ranka ir tvirta dešine savo, nes Jo gailestingumas amžinas.

Salmos 136:12

Jis sukūrė žemę savo jėga, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangus.

Jeremias 10:12

Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: “Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma”.

Mateus 19:26