Relacionamentos

Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo nelaimėje.

Provérbios 17:17

Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!

1 Timóteo 5:8

gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį”.

Mateus 19:19

Viešpats teaugina jus ir gausiai tepraturtina meile vienų kitiems ir visiems, kaip ir mes jus mylime,­

1 Tessalonicenses 3:12

Taigi kiekvienas iš jūsų tegul myli savo žmoną taip, kaip save patį, o žmona tegerbia savo vyrą.

Efésios 5:33

Tu graži, mano mylimoji, ir nėra tavyje dėmės.

Cânticos 4:7

Kaip geležis galanda geležį, taip žmogus aštrina savo draugą.

Provérbios 27:17

Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas teturi sau žmoną ir kiekviena sau vyrą.

1 Coríntios 7:2

Namai ir turtai paveldimi iš tėvų, o išmintinga žmona­nuo Viešpaties.

Provérbios 19:14

Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus.

Provérbios 31:10

Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atlygį už savo triūsą.

Eclesiastes 4:9

Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi patikti žmonėms? Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas.

Gálatas 1:10

Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save patį.

Efésios 5:28

Geras vardas yra vertingesnis už didelius turtus, o palankumas­už sidabrą ir auksą.

Provérbios 22:1

Jei vienas kristų, kitas jį pakeltų. Bet vargas vienam, jei jis krinta, nes nėra kam padėti.

Eclesiastes 4:10

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai”.

Mateus 7:12

Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kas gi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo? Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos?

2 Coríntios 6:14

Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save,

kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu,

Efésios 5:25,26

Viešpats Dievas tarė: “Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją”.

Gênesis 2:18

Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui,

nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,­Jis kūno gelbėtojas.

Efésios 5:22,23

Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje.

O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.

Colossenses 3:18,19

Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešina. Trigubą virvę sunku pertraukti.

Eclesiastes 4:12

5 Todėl, parodydami visą stropumą, praturtinkite savo tikėjimą dorybe, dorybę—pažinimu,

6 pažinimą­susivaldymu, susivaldymą­ištverme, ištvermę­maldingumu,

7 maldingumą­brolybe, brolybę­ meile.

2 Pedro 1:5-7