Saúde

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto;

tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

Provérbios 3:7,8

Nesirūpink, atitolink pikta nuo savo kūno, nes vaikystė ir jaunystė yra tuštybė.

Eclesiastes 11:10

Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!

Mateus 10:8

Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas,­taip, kaip gerai sekasi tavo sielai.

3 João 1:2

Jūs tarnausite Viešpačiui, savo Dievui, ir Jis laimins tavo duoną bei vandenį; ir Aš pašalinsiu jų ligas.

Êxodo 23:25

Kūno lavinimas nedaug naudos duoda, o dievotumas viskam naudingas; jis turi esamojo ir būsimojo gyvenimo pažadą.

1 Timóteo 4:8

Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?

Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo.

1 Coríntios 6:19,20

Tai išgirdęs, Jėzus atsiliepė: “Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams.

Mateus 9:12

Malonūs žodžiai yra kaip medus­saldūs sielai ir sveiki kūnui.

Provérbios 16:24

Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas­ gyvybės medis.

Provérbios 13:12

Jis gydo sudužusias širdis, žaizdas jų sutvarsto.

Salmos 147:3

Linksma širdis gydo kaip vaistai; prislėgta dvasia džiovina kaulus.

Provérbios 17:22