Ser de Confiança

Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

Salmos 33:4

bet, kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva­Kristus.

Iš Jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairių raiščių, pagal savo saiką veikiant kiekvienai daliai, auga, kad ugdytų save meilėje.

Efésios 4:15,16

Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Mateus 10:22

“Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė tarnauti savo šeimynai, kad ją maitintų deramu laiku?

Mateus 24:45

Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką’.

Apocalipse 2:10