Temor

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Salmos 2:11

Viešpats karaliauja, tegu dreba tautos. Jis sėdi tarp cherubų, tedreba žemė.

Salmos 99:1

Argi nebijote manęs?­sako Viešpats.­Argi nedrebėsite prieš mane? Aš sulaikiau jūrą smėlio riba kaip amžina užtvara, kurios ji neperžengs, nors ir siaus. Nors bangos ir daužytų ją, nepralauš jos.

Jeremias 5:22

Kurie bijote Viešpaties, pasitikėkite Viešpačiu! Jis jūsų pagalba ir skydas.

Salmos 115:11

Girkite Viešpatį! Palaimintas žmogus, kuris Viešpaties bijosi ir Jo įsakymus labai mėgsta.

Salmos 112:1

Nebūk išmintingas savo akyse, bijok Viešpaties ir venk pikto;

tai bus sveikata tavo kūnui ir atgaiva kaulams.

Provérbios 3:7,8

Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Provérbios 31:30

Tegul bijo Viešpaties visa žemė, tegul garbina Jį visi pasaulio gyventojai!

Salmos 33:8

Mano kūnas dreba, bijodamas Tavęs, aš bijau Tavo sprendimų.

Salmos 119:120

Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

Provérbios 22:4

kuris parodytų galingą ranką ir baisius dalykus, kuriuos Mozė darė izraelitų akivaizdoje.

Deuteronômio 34:12