Temor do Senhor

Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.

Bijokite Viešpaties, Jo šventieji, nes nieko nestokoja tie, kurie Jo bijo.

Salmos 34:8,9

Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

Provérbios 22:4

Nekeikite kurčio ir nedėkite kliūties aklajam ant kelio, bet bijokite Dievo, nes Aš esu Viešpats.

Levítico 19:14

Sakau jums, savo draugams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau nieko padaryti.

Aš parodysiu jums, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs, turi galią įmesti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!

Lucas 12:4,5

Sekite Viešpatį, jūsų Dievą, Jo bijokite, vykdykite Jo paliepimus ir klausykite Jo balso; Jam tarnaukite ir prie Jo glauskitės.

Deuteronômio 13:4

Viešpaties baimė pailgina gyvenimą, nedorėlio amžius bus sutrumpintas.

Provérbios 10:27

11 Ateikite, vaikai, ir klausykite manęs: pamokysiu jus Viešpaties baimės.

12 Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti?

13 Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.

14 Šalinkis pikto ir daryk gera. Ieškok ir siek taikos.

Salmos 34:11-14

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Salmos 2:11

Gailestingumu ir tiesa apvaloma nuo kaltės, Viešpaties baimė padeda išvengti pikto.

Provérbios 16:6

Išminties pradžia yra Viešpaties baimė; supratingi, kurie taip elgiasi. Jo šlovė lieka per amžius!

Salmos 111:10

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Neskriauskite vienas kito, būkite sąžiningi, nes Aš esu Viešpats, jūsų Dievas.

Levítico 25:17

Viešpaties baimė­gyvenimo šaltinis, apsaugantis nuo mirties pinklių.

Provérbios 14:27

9 Viešpaties baimė gryna, ji išlieka per amžius. Viešpaties sprendimai­ tiesa, jie visi iki vieno teisingi.

10 Brangesni jie už auksą, už gryniausią auksą; jie saldesni už medų, už korių syvą.

11 Tavo tarnas jais įspėjamas; kas jų laikosi, gauna didelį atpildą.

Salmos 19:9-11

Žmogui Jis pasakė: ‘Viešpaties baimė yra išmintis ir šalintis nuo pikta yra supratimas’ ”.

Jó 28:28

Palaimintas žmogus, kuris nuolat prisibijo, o kas užkietina savo širdį, pateks į nelaimę.

Provérbios 28:14

Viešpaties baimė­išminties pradžia, o Šventojo pažinimas­supratimas.

Provérbios 9:10

Tebūna Viešpaties baimė ant jūsų ir būkite atidūs. Viešpats, mūsų Dievas, nėra neteisingas, neatsižvelgia į asmenis ir neima kyšių”.

2 Crônicas 19:7

Jei tavo brolis izraelitas taptų beturčiu, jį priimk ir juo rūpinkis, nors jis tau būtų svetimas.

Neimk iš jo palūkanų, bijok Dievo. Tegul tavo brolis gyvena pas tave.

Levítico 25:35,36

Vykdyk Viešpaties, savo Dievo, paliepimus, vaikščiok Jo keliais ir bijokis Jo.

Deuteronômio 8:6