Verdade

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga.

Filipenses 4:8

Bet sakau jums tiesą: jums geriau, kad Aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Guodėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.

João 16:7

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę­šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos.

João 1:14

Jėzus jam sako: "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

João 14:6

Teisieji kalba, kas naudinga, nedorėlio burna­kas ydinga.

Provérbios 10:32

Jėzus kalbėjo įtikėjusiems Jį žydams: "Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai;

ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus".

João 8:31,32

Mano vaikeliai, nemylėkime žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa.

1 João 3:18

Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį.

2 Timóteo 2:15

Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;

kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;

Salmos 15:2,3

Atstumk nuo savęs nedorą burną, ir iškrypusios lūpos tebūna toli nuo tavęs.

Provérbios 4:24

Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

Provérbios 30:5

Savo valia Jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi Jo kūrinių pirmieji vaisiai.

Tiago 1:18

Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.

Salmos 119:30

Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame­Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.

1 João 5:20

Sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų.

Salmos 34:13

Jei sakome, kad bendraujame su Juo, o vaikščiojame tamsoje,­ meluojame ir nevykdome tiesos.

1 João 1:6

Neturiu didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje.

3 João 1:4

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje".

João 4:24

Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome.

Hebreus 11:1

Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų "taip"­ taip ir jūsų "ne"­ ne, kad nepakliūtumėte į teismą.

Tiago 5:12

bet, kalbėdami tiesą meilėje, augtume visame kame į Jį, kuris yra galva­Kristus.

Efésios 4:15

Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats Jo patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jus pamokė, jūs Jame pasiliksite.

1 João 2:27

Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.

Salmos 25:5

Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

Salmos 33:4

Kai ateis Guodėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo,­Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo,­Jis liudys apie mane.

João 15:26