Trabalho

6 ־ ־ ׃

7 ־ ׃

8 ׃

9 ־ ׀ ׃

10 ׀ ׃

11 ־ ׃ פ

Provérbios 6:6-11

׃

Provérbios 18:9

־ ־ ־ ׃

Provérbios 14:23

־ ׃

Provérbios 12:24

־ ׃

־ ־ ׃

Eclesiastes 3:12,13

־ ׃

Provérbios 10:4

־ ׃

Provérbios 10:22

־ ׃

Provérbios 16:3

־ ־ ׃

Eclesiastes 4:9

־ ־ ־ ׃

Provérbios 20:13

־ ׃

Eclesiastes 5:19

־ ־ ־ ׃

Eclesiastes 5:18

־ ־ ־ ־ ׀ ־ ־ ׃

Eclesiastes 4:8

־ ׃

Provérbios 13:11

־ ־ ־ ־ ־ ׃

Eclesiastes 4:4

׃ ס

Eclesiastes 9:10

׀ ׃

Salmos 90:17