Números 13

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 Lähetä miehiä tutkimaan Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille. Lähettäkää sinne yksi mies joka heimosta. Kunkin heistä tulee olla sukunsa päämies.

3 Mooses lähetti heidät matkaan Paranin autiomaasta Herran ohjeen mukaisesti. He olivat kaikki israelilaisten päälliköitä.

4 Nämä olivat heidän nimensä: Ruubenin heimosta Sammua, Sakkurin poika,

5 Simeonin heimosta Safat, Horin poika,

6 Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika,

7 Isaskarin heimosta Jigal, Joosefin poika,

8 Efraimin heimosta Hoosea, Nunin poika,

9 Benjaminin heimosta Palti, Rafun poika,

10 Sebulonin heimosta Gaddiel, Sodin poika,

11 Joosefista polveutuvasta Manassen heimosta Gaddi, Susin poika,

12 Danin heimosta Ammiel, Gemallin poika,

13 Asserin heimosta Setur, Mikaelin poika,

14 Naftalin heimosta Nahbi, Vofsin poika

15 ja Gadin heimosta Geuel, Makin poika.

16 Nämä olivat ne miehet, jotka Mooses lähetti tutkimaan maata. Hoosealle, Nunin pojalle, Mooses antoi nimeksi Joosua.

18 Katselkaa, millainen maa se on ja millaisia ovat siellä asuvat kansat, ovatko ne väkeviä vai heikkoja, onko asukkaita vähän vai paljon.

19 Katsokaa, onko se maa hyvä vai huono ja asuvatko ihmiset avoimissa kylissä vai muurien suojaamissa kaupungeissa.

21 He lähtivät tutkimaan maata ja vaelsivat Sinin autiomaasta Lebo-Hamatiin päin aina Rehobiin saakka.

22 He kulkivat Negevin halki ja tulivat Hebroniin, missä silloin asuivat Anakista polveutuvat Ahimanin, Sesain ja Talmain suvut. Hebron oli perustettu seitsemän vuotta ennen Egyptin Soania.

23 Sitten he tulivat Eskolinlaaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnöksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäleterttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita.

24 Nimen Eskolinlaakso paikka sai sen rypäletertun mukaan, jonka israelilaiset sieltä leikkasivat.

25 Tutkittuaan maata neljänkymmenen päivän ajan miehet lähtivät paluumatkalle

26 ja tulivat takaisin Mooseksen, Aaronin ja kansan luo Kadesiin, Paranin autiomaahan. He tekivät selkoa retkestään ja näyttivät Kanaaninmaan hedelmiä.

28 Mutta siellä asuva kansa on voimakas, ja kaupungit ovat lujasti varustettuja ja hyvin suuria. Näimme siellä myös Anakin jälkeläisiä.