Números 34

1 Herra sanoi Moosekselle:

4 kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar- Addariin ja Asmoniin,

5 kääntyy sitten Egyptin rajapuroa kohti ja jatkuu sitä pitkin mereen.

8 Horinvuoresta Lebo- Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka.

9 Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella.

11 josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän.

14 sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo ottaneet itselleen oman osuutensa maasta.

16 Herra sanoi Moosekselle:

18 Tähän tehtävään teidän tulee lisäksi ottaa yksi päämies kustakin heimosta.

19 Nämä ovat ne miehet: Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika,

20 Simeonin heimosta Samuel, Ammihudin poika,

21 Benjaminin heimosta Elidad, Kislonin poika,

22 Danin heimosta päämies Bukki, Joglin poika,

23 Joosefin heimoihin kuuluvasta Manassen heimosta päämies Hanniel, Efodin poika,

24 ja Efraimin heimosta päämies Kemuel, Siftanin poika,

25 Sebulonin heimosta päämies Elisafan, Parnakin poika,

26 Isaskarin heimosta päämies Paltiel, Assanin poika,

27 Asserin heimosta päämies Ahihud, Selomin poika,

29 Nämä miehet Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaaninmaan.