Números 8

1 Herra sanoi Moosekselle:

2 Käske Aaronin asettaa öljylamput paikoilleen seitsenhaaraiseen lampunjalkaan niin, että niiden valo lankeaa lampunjalan etupuolelle.

3 Aaron noudatti ohjetta, jonka Mooses oli saanut Herralta. Hän asetti öljylamput paikoilleen niin, että niiden valo lankesi lampunjalan etupuolelle.

4 Lampunjalka oli tehty kullasta, taottu jalustoineen ja kukkakoristeineen yhdestä kappaleesta. Se oli tehty täsmälleen sellaiseksi kuin Herra oli Moosekselle näyttänyt.

5 Herra sanoi Moosekselle:

7 Heidän puhdistamisekseen sinun on pirskotettava heidän päälleen synneistä puhdistavaa vettä, ja heidän on ajeltava tukkansa, partansa ja kaikki ihokarvansa ja pestävä vaatteensa. Sitten he ovat puhtaat.

8 Heidän on tuotava polttouhriksi nuori sonni ja ruokauhriksi parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Syntiuhriksi sinun on otettava toinen nuori sonni.

10 Kun olet tuonut leeviläiset Herran eteen, israelilaiset pankoot kätensä heidän päälleen.

11 Aaronin tulee omistaa leeviläiset israelilaisten joukosta tarjousuhrina Herralle, että he voisivat toimia Herran palvelijoina.

12 Leeviläiset pankoot kätensä sonnien pään päälle. Anna toinen sonni syntiuhriksi ja toinen polttouhriksi Herralle leeviläisten syntien sovittamiseksi.

13 Aseta leeviläiset seisomaan Aaronin ja hänen poikiensa eteen ja omista heidät tarjousuhrina Herralle.

14 Erota näin israelilaisten joukosta leeviläiset minun omikseni.

16 Heidät on kaikki luovutettu minulle. Minä otan heidät omikseni kaikkien Israelin esikoisten sijasta, kaikkien äitinsä kohdusta ensimmäisenä tulleiden sijasta.

17 Kaikki Israelin esikoiset, niin ihmisten kuin karjankin, kuuluvat minulle. Minä pyhitin Israelin esikoiset itselleni sinä päivänä, jona surmasin egyptiläisten esikoiset.

18 Minä otan leeviläiset nyt omikseni israelilaisten esikoisten asemesta

20 Mooses, Aaron ja koko Israelin kansa tekivät leeviläisille niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt.

21 Leeviläiset puhdistautuivat ja pesivät vaatteensa, ja Aaron omisti heidät tarjousuhrina Herralle sekä toimitti heidän puhdistamisekseen sovituksen heidän synneistään.

22 Sen jälkeen leeviläiset ryhtyivät hoitamaan palvelutehtäviään pyhäkköteltassa Aaronin ja hänen poikiensa alaisina. Näin täytettiin käsky, jonka Herra oli Moosekselle antanut.

23 Herra sanoi Moosekselle:

25 mutta viisikymmentä vuotta täytettyään he vapautuvat tästä velvollisuudesta eikä heidän enää tarvitse suorittaa palvelusta.