Números 28

1 Herra sanoi Moosekselle:

4 Uhratkaa toinen karitsa aamulla ja toinen iltahämärissä.

5 Lisäksi uhratkaa aamulla ruokauhriksi kymmenesosa eefa-mittaa parhaita vehnäjauhoja, joihin on sekoitettu neljännes hin-mittaa oliiveista survottua öljyä.

6 Tämä on päivittäinen polttouhri. Tällainen uhri toimitettiin ensi kerran Siinainvuoren luona tuoksuvana tuliuhrina, joka on Herralle mieluisa.

7 Juomauhriksi tuokaa neljännes hin-mittaa viiniä kumpaakin karitsaa kohden; vuodattakaa pyhäkössä vahvaa viiniä Herralle uhriksi.

8 Uhratkaa toinen karitsa iltahämärissä ja toimittakaa siihen kuuluvat ruoka- ja juomauhrit samalla tavoin kuin aamullakin. Tämä on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

10 Tämä polttouhri tulee uhrata joka sapatti päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

12 Lisäksi teidän on tuotava ruokauhriksi kumpaakin sonnia kohden kolme eefa-mitan kymmenesosaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa ja pässiä kohden kaksi kymmenesosaa

13 sekä kutakin karitsaa kohden yksi kymmenesosa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa. Tämä polttouhri on tuoksuva tuliuhri, joka on Herralle mieluisa.

14 Siihen kuuluu juomauhreina puoli hin- mittaa viiniä kumpaakin sonnia, kolmasosa hin-mittaa pässiä ja neljäsosa hin-mittaa kutakin karitsaa kohden. Tämä on vuoden jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä uhrattava polttouhri.

15 Teidän tulee myös uhrata pukki syntiuhriksi Herralle. Kaikki nämä uhrit on tuotava päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan juomauhrin lisäksi.

17 ja saman kuun viidentenätoista on juhlapäivä. Seitsemän päivän ajan teidän tulee syödä happamatonta leipää.

18 Tämän juhlan ensimmäisenä päivänä on pidettävä pyhä juhlakokous. Sinä päivänä ette saa tehdä mitään työtä.

19 Tuokaa tuliuhriksi, Herralle uhrattavaksi polttouhriksi, kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä. Pitäkää huoli siitä, että kaikki uhrieläimet ovat virheettömiä.

20 Niiden mukana annettavaksi ruokauhriksi tuokaa parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden

21 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden.

22 Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki.

23 Nämä kaikki teidän tulee uhrata päivittäisen aamupolttouhrin lisäksi.

24 Samat uhrit teidän on uhrattava juhlan kaikkina seitsemänä päivänä. Ne ovat tuliuhriruokaa, tuoksuva uhri, joka on Herralle mieluisa. Tuokaa nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit päivittäisen polttouhrin lisäksi.

25 Myös seitsemäntenä päivänä teidän tulee pitää pyhä juhlakokous; silloinkaan ette saa tehdä mitään työtä.

27 Tuokaa kaksi nuorta sonnia, yksi pässi ja seitsemän karitsaa, joiden on oltava vuoden ikäisiä, ja antakaa ne tuoksuvaksi polttouhriksi, joka on Herralle mieluisa.

28 Tuokaa siihen kuuluvana ruokauhrina parhaista vehnäjauhoista ja öljystä tehtyä taikinaa kolme eefa-mitan kymmenesosaa kumpaakin sonnia kohden, kaksi kymmenesosaa pässiä kohden

29 ja yksi kymmenesosa kutakin karitsaa kohden.

30 Syntienne sovittamiseksi uhratkaa pukki.

31 Kaikki nämä uhrit ja niihin kuuluvat juomauhrit teidän tulee tuoda päivittäisen polttouhrin ja siihen kuuluvan ruokauhrin lisäksi. Teidän on pidettävä huoli siitä, että uhrieläimet ovat virheettömiä.