Números 27

1 Joosefin pojan Manassen sukuun kuuluvalla Selofhadilla oli viisi tytärtä; Selofhadin isä oli Hefer, tämän isä Gilead, tämän Makir, tämän Manasse. Tyttärien nimet olivat Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.

2 He tulivat Mooseksen, pappi Eleasarin, päälliköiden ja kansan eteen pyhäkköteltan ovelle ja sanoivat:

5 Mooses vei heidän asiansa Herran ratkaistavaksi.

6 Herra sanoi Moosekselle:

8 Sano israelilaisille näin: Jos mies kuolee jättämättä jälkeensä poikaa, antakaa hänen omaisuutensa perinnöksi hänen tyttärelleen.

9 Ellei hänellä ole tytärtä, antakaa hänen omaisuutensa hänen veljilleen.

10 Ellei hänellä ole veljiä, antakaa hänen omaisuutensa hänen isänsä veljille.

13 Sitä katseltuasi sinut otetaan isiesi luo, kuten otettiin veljesi Aaron.

15 Mooses sanoi Herralle:

19 Vie hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtäväänsä kaikkien nähden.

20 Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä.

22 Mooses teki niin kuin Herra oli käskenyt. Hän kutsui luokseen Joosuan, vei hänet pappi Eleasarin ja kansan eteen,

23 pani kätensä hänen päälleen ja asetti hänet tehtäväänsä Herran antamien ohjeiden mukaisesti.