Jó 21

1 Gióp đáp lời:

2 Xin các anh lắng nghe lời tôi nói,Đó là cách các anh an ủi tôi.

3 Xin kiên nhẫn cho tôi thổ lộ,Xong rồi, các anh có quyền cười chê.

4 Nào tôi có phiền trách loài người?Tôi không được quyền nóng giận sao?

5 Xin các anh chú ý nghe tôi,Rồi các anh sẽ sững sờ, không thốt nên lời.

6 Khi nghĩ đến, tôi kinh hoàng,Toàn thân run lẩy bẩy.

7 Tại sao bọn gian ác được sống,Lại còn sống lâu và quyền thế?

8 Chúng nhìn thấy dòng dõi chúng ổn định,Con cháu chúng vững vàng.

9 Chúng sống trong nhà, bình an, không lo sợ,Ngọn roi của Đức Chúa Trời không hề giáng xuống chúng.

10 Bò đực chúng truyền giống không thất thoát,Bò cái chúng sinh con không sẩy thai.

11 Chúng cho trẻ thơ mình chạy tung tăng như đàn chiên,Trẻ con mình nhảy múa,

12 Ca hát theo tiếng trống, tiếng đàn lia,Vui đùa theo tiếng sáo.

13 Bọn gian ác tận hưởng ngày đời mình trong cảnh giàu sang,Rồi về cõi chết trong giây lát.

14 Chúng nói với Đức Chúa Trời: "Xin lìa xa chúng tôi,Chúng tôi không muốn học biết đường lối Ngài!

15 Đấng Toàn Năng là gì mà chúng tôi phải phụng thờ?Cầu khẩn Ngài có lợi gì cho chúng tôi?"

16 Chúng có nắm trong tay mình sự giàu sang của chúng không?Tôi tránh xa mưu đồ kẻ ác!

17 Có bao lần đèn kẻ ác bị dập tắt,Tai họa giáng xuống chúng,Đức Chúa Trời nổi giận hình phạt chúng,

18 Chúng tựa như rơm trước ngọn gió,Như trấu bị bão cuốn đi?

19 Các anh nói: "Đức Chúa Trời để dành tội ác chúng cho con cháu."Xin Ngài báo trả tội nhân để chúng biết thân!

20 Xin cho chính mắt chúng nhìn thấy cảnh diệt vong,Xin cho chúng uống cơn phẫn nộ của Đấng Toàn Năng!

21 Vì chúng chẳng màng điều gì xảy đến cho gia đình,Sau khi chúng qua đời.

22 Ai dám dạy Đức Chúa Trời,Khi chính Ngài xét xử ngay cả các thiên thần?

23 Người nầy sống thảnh thơi, an nhàn,Khỏe mạnh đến khi chết:

24 Thân thể căng tràn nhựa sống,Tủy xương vẫn còn tươi tốt.

25 Người kia chết, cả đời cay đắng,Chưa hề nếm phước hạnh là gì.

26 Cả hai đều nằm trong bụi đất,Bọ dòi bao phủ cả hai.

27 Này, tôi biết rõ ý tưởng các anh,Các anh mưu toan bức hiếp tôi.

28 Các anh hỏi: "Nhà bọn cường hào ở đâu?Lều trại bọn gian ác ở đâu?"

29 Sao các anh không hỏi khách lữ hành?Sao không nhận lời chứng của họ?

30 Rằng kẻ ác được tha trong ngày tai họa,Được thoát trong ngày thịnh nộ?

31 Ai dám buộc tội kẻ ác ngay mặt nó?Ai dám báo trả điều nó làm?

32 Khi kẻ ác được đưa đến nghĩa trang,Phần mộ nó có người canh gác.

33 Các nắm đất trong trũng cũng êm dịu cho nó.Mọi người đều đưa đám nó,Kẻ trước, người sau, nhiều vô số.

34 Vậy, sao các anh tưởng có thể an ủi tôi với chuyện vô lý?Những lời giải đáp của các anh chỉ là dối gạt!