Jó 36

1 Ê-li-hu nói tiếp:

2 Xin anh kiên nhẫn nghe tôi thêm chút nữa, tôi sẽ giải thích cho anh,Vì tôi còn lời biện hộ cho Đức Chúa Trời.

3 Tôi thu nhặt tri thức từ nhiều nơiĐể chứng minh Đấng tạo dựng tôi công chính.

4 Thật tôi không nói lời giả dối,Một người hiểu biết trọn vẹn đang ở bên anh.

5 Đức Chúa Trời quyền năng, không khinh bỉ một ai,Ngài hiểu biết siêu việt.

6 Ngài không để cho kẻ ác sống hoài,Ngài xét lẽ công bình cho người khốn cùng.

7 Ngài chăm sóc người công chính,Đặt họ lên ngai cai trị như vua chúa,Cho họ được tôn trọng mãi mãi.

8 Nếu có kẻ mắc vòng xiềng xích,Vướng dây khổ ải,

9 Ngài tỏ cho biết việc họ làm,Tội vi phạm do lòng kiêu căng.

10 Ngài mở tai họ nghe lời cảnh cáo,Truyền dạy họ xây bỏ tội ác.

11 Nếu họ vâng lời phụng sự Ngài,Họ sẽ hưởng suốt đời những ngày hạnh phúc,Những năm an lạc.

12 Còn nếu không vâng lời,Họ sẽ qua dòng tử hà,Họ sẽ chết vì thiếu hiểu biết.

13 Bọn vô đạo ấp ủ cơn giận,Bị Ngài hình phạt vẫn không cầu cứu.

14 Chúng chết trong tuổi thanh xuân,Lìa đời giữa bọn mại dâm tại các đền miếu.

15 Nhưng Đức Chúa Trời dùng hoạn nạn cứu người gặp nạn,Mở tai họ ra trong cảnh gian nan.

16 Đức Chúa Trời cũng đưa anh ra khỏi cảnh gian khổ,Đến nơi thanh thản, không gò bó,Bàn anh đầy cao lương mỹ vị.

17 Nhưng anh đầy thắc mắc về trường hợp kẻ ác,Kẻ ác sẽ được xét xử công minh.

18 Đừng để sự giận vì kẻ ác giàu dẫn anh đi lầm đường,Đừng để của hối lộ nhiều đưa anh lạc lối.

19 Bấy giờ anh kêu cứu cũng chẳng thoát khỏi gian truân,Tất cả sức mạnh quyền thế của anh cũng chẳng giúp được gì.

20 Đừng mong đợi đêm tối,Khi các dân thình lình biến mất.

21 Hãy cẩn thận, đừng quay sang tội ác,Anh được gian nan tôi luyện để giữ anh khỏi phạm tội.

22 Này, Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng tuyệt đối.Giáo sư nào dạy dỗ được như Ngài?

23 Ai dám chỉ dẫn Ngài con đường phải đi?Ai dám trách: "Ngài làm sai?"

24 Anh nhớ tôn vinh chúc tụng công việc NgàiMà loài người hằng ca ngợi,

25 Mọi người đều chiêm ngưỡng,Nhưng chỉ nhìn thấy được từ xa.

26 Này, Đức Chúa Trời vĩ đại, chúng ta không hiểu thấu,Số năm đời Ngài, chúng ta không thể dò.

27 Ngài hút các giọt nước lên,Lọc thành hơi nước làm mưa;

28 Các tầng mây đổ mưa xuống,Nhuần thấm đất đai cho người.

29 Thật ai hiểu nổi thể nào mây giăng bủa,Tiếng sấm vang rền lều Ngài ngự?

30 Kìa, Ngài sai chớp nhoáng tủa khắp bầu trời,Nhưng Ngài phủ kín đáy biển sâu.

31 Ngài dùng các việc ấy điều khiển các dân,Ban thức ăn nhiều dư dả.

32 Ngài giấu sấm sét trong tay,Truyền lệnh sét đánh trúng đích.

33 Tiếng sấm sét báo hiệu cơn dông,Súc vật cũng hiểu bão tố sắp đến.