Salmos 123

1 Lạy Đấng ngự trên các tầng trời,Tôi ngước mắt hướng về Ngài.

2 Kìa, như mắt của các tôi trai hướng về tay ông chủ,Như mắt của các tớ gái hướng về tay bà chủ mình thế nào,Mắt chúng tôi cũng hướng về CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy,Cho đến khi nào Ngài thương xót chúng tôi.

3 Xin thương xót chúng tôi,Lạy CHÚA, xin thương xót chúng tôi;Vì chúng tôi đã chịu nhiều khinh bỉ.

4 Linh hồn chúng tôi đã chịu nhiều chế nhạo từ những kẻ tự mãn;Nhiều khinh bỉ từ những kẻ kiêu căng.