Salmos 146

1 Ha-lê-lu-gia!Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi CHÚA.

2 Suốt đời, tôi sẽ ca ngợi CHÚA;Hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát ca ngợi Đức Chúa Trời tôi bấy lâu.

3 Chớ tin cậy vua chúa hay người phàm;Ở nơi họ không có sự cứu rỗi.

4 Khi tâm linh lìa khỏi thân xác thì nó trở về bụi đất;Ngay chính ngày ấy, các kế hoạch của nó đều tiêu tan.

5 Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡVà biết trông cậy nơi CHÚA, Đức Chúa Trời mình;

6 Là Đấng tạo nên trời, đất, biểnVà muôn vật trong biển;Ngài gìn giữ sự chân thật đời đời.

7 Ngài xét xử công bình cho người bị áp bức,Ban bánh cho kẻ đói,CHÚA trả tự do cho người bị tù đày.

8 CHÚA mở mắt những kẻ mù;CHÚA nâng những kẻ phải cúi đầu đứng dậy;CHÚA yêu mến những người công chính.

9 CHÚA bảo vệ kiều dân;Nâng đỡ những cô nhi và quả phụNhưng bẻ gẫy đường lối những kẻ ác.

10 CHÚA sẽ cai trị muôn đời;Hỡi Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi sẽ cai trị đời đời.Ha-lê-lu-gia!