Salmos 126

1 Khi CHÚA phục hồi cơ đồ cho Si-ônChúng tôi như những người nằm mơ.

2 Bấy giờ miệng chúng tôi đầy tiếng cười,Lưỡi chúng tôi đầy tiếng hát;Bấy giờ người ta sẽ nói giữa các nước rằng:"CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho họ."

3 CHÚA đã làm những việc vĩ đại cho chúng tôi,Chúng tôi vui mừng.

4 Lạy CHÚA, xin phục hồi cơ đồ cho chúng tôiNhư những dòng suối trong sa mạc Miền Nam.

5 Những người gieo giống trong nước mắt,Sẽ gặt hái trong hân hoan.

6 Người nào vừa đi vừa khóc, mang giống ra gieo;Sẽ trở về, vác bó lúa mình trong tiếng hát vui vẻ.