Salmos 47

1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay.Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời.

2 Vì CHÚA Chí Cao thật đáng kính sợ,Là Vua lớn trên toàn trái đất.

3 Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi,Làm các nước phục dưới chân chúng tôi.

4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi,Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp người Ngài yêu mến.Sê-la

5 Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng,CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy.

6 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên.Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên.

7 Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất.Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài.

8 Đức Chúa Trời cai trị các nước,Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.

9 Hoàng tử của thế gian nhóm họp lạiLàm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.Vì các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời.Ngài được tôn rất cao.