Salmos 43

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin xét xử cho tôi.Xin bênh vực trường hợp tôi chống lại một dân vô đạo. Xin giải cứu tôi khỏi người lừa dối và bất công.

2 Vì chính Ngài là Đức Chúa Trời tôi, Đấng bảo vệ tôi.Tại sao Ngài từ bỏ tôi?Vì sao tôi bước đi buồn thảmTrong sự đàn áp của kẻ thù?

3 Xin ban ánh sáng và chân lý của NgàiHướng dẫn tôi,Đưa tôi đến núi thánh của Ngài,Là nơi Ngài ngự.

4 Bấy giờ tôi sẽ đến bàn thờ Đức Chúa Trời,Tức là đến với Đức Chúa Trời, sự vui mừng và sung sướng của tôi.Lạy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi,Tôi sẽ gẩy đàn hạc ca ngợi Ngài,

5 Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nảnVì sao ngươi lo lắng trong mình ta?Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời.Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài,Là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.