Salmos 101

1 Tôi sẽ ca hát về tình yêu thương và về sự công bình của Chúa.Lạy CHÚA, tôi sẽ ca tụng Ngài.

2 Tôi sẽ cư xử khôn ngoan,Theo đường toàn vẹn.Ôi! Khi nào Ngài mới đến với tôi?Tôi sẽ lấy lòng thành thật mà sống trong nhà tôi;

3 Tôi sẽ không để điều gì xấu xaTrước mặt tôi;Tôi ghét hành động của những kẻ từ bỏ Chúa;Tôi không để việc ác dính dấp đến tôi.

4 Tôi sẽ lánh xa tâm trí đồi trụy,Tôi sẽ không biết đến điều ác.

5 Tôi sẽ làm nín lặng kẻ lén lút nói xấuNgười lân cận mình;Còn người có mắt tự cao, có lòng kiêu ngạo,Tôi sẽ không dung tha.

6 Mắt tôi đoái xem những người trung tín trong xứ;Họ sẽ được ở với tôi;Kẻ sống theo đường toàn vẹnSẽ được phục vụ tôi.

7 Người lừa đảoSẽ không được ở trong nhà tôi;Kẻ nói dốiSẽ không được đứng trước mặt tôi.

8 Mỗi buổi sáng tôi sẽ diệt bỏTất cả những kẻ ác trong xứ;Loại trừ mọi kẻ gian tàKhỏi thành của CHÚA.