Salmos 110

1 CHÚA phán với Chúa tôi:"Hãy ngồi bên phải ta,Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươiLàm bệ dưới chân ngươi."

2 Từ Si-ôn CHÚA sẽ mở rộng vương quyền của ngươi.Hãy cai trị giữa các kẻ thù ngươi.

3 Trong ngày lâm chiếnDân ngươi sẽ hiến mình tình nguyện;Từ lúc sáng sớm rạng đông,Những thanh niên tuấn túĐược trang sức thánh sẽ đến với ngươi.

4 CHÚA đã thềVà sẽ không đổi ý rằng:"Ngươi là thầy tế lễ đời đời,Theo ban Mên-chi-xê-đéc."

5 Chúa ở bên phải ngươi;Trong ngày thịnh nộ, Ngài sẽ đập tan các vua.

6 Ngài sẽ phán xét các nước, làm thây người chất đống;Ngài đập tan các lãnh tụ trên khắp trái đất.

7 Vua sẽ uống nước từ con suối bên đường,Nhờ đó người sẽ ngước đầu lên.