Salmos 149

1 Ha-lê-lu-gia!Hãy hát một bài ca mới cho CHÚA;Hãy hát ca ngợi Chúa giữa hội những người kính sợ Ngài.

2 Nguyện Y-sơ-ra-ên vui vẻ trong Đấng Tạo Hóa mình;Nguyện con dân Si-ôn vui mừng nơi Vua mình.

3 Nguyện chúng nó nhảy múa để ca ngợi danh Chúa;Đánh trống cơm, khảy đờn hạc, hát ca ngợi Ngài.

4 Vì CHÚA vui lòng nơi con dân Ngài;Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho những kẻ khiêm nhường.

5 Nguyện những người kính sợ Chúa vui mừng trong vinh hạnh này;Họ sẽ ca hát vui vẻ ngay trên giường mình

6 Nguyện lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng họ;Một thanh gươm hai lưỡi nơi tay họ;

7 Để trả thù các nướcVà trừng phạt các dân;

8 Để trói các vua chúng nó bằng xiềngVà cột những kẻ quý tộc của họ bằng xích sắt;

9 Để thi hành án phạt đã ghi cho chúng.Đây là sự vinh quang cho tất cả những người kính sợ Chúa.Ha-lê-lu-gia!