Salmos 138

1 Tôi hết lòng cảm tạ Chúa và hát ca ngợi NgàiTrước mặt các thần.

2 Tôi cúi đầu hướng về đền thánh ChúaVà cảm tạ danh NgàiVì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài;Vì Chúa đã làm Danh NgàiVà lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự.

3 Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi;Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi.

4 Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ NgàiVì đã nghe những lời từ miệng Ngài.

5 Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA,Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay.

6 Dù CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn;Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa.

7 Dù tôi đi giữa gian lao,Ngài ban cho tôi sức sống;Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi;Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi.

8 CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa cho tôi.Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời;Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.