Salmos 26

1 Lạy CHÚA, xin xét cho tôiVì tôi sống liêm khiết,Tôi đã tin cậy nơi CHÚA,Không hề lay chuyển.

2 Lạy CHÚA, xin xem xét và thử thách tôi,Xin rèn luyện lòng dạ, tâm trí tôi.

3 Vì tình yêu thương Ngài ở trước mặt tôi,Tôi bước đi trong chân lý của Ngài.

4 Tôi không ngồi chung với người gian trá,Cũng không giao thiệp với kẻ đạo đức giả.

5 Tôi ghét bọn người gian ác,Và không ngồi chung với những kẻ dữ.

6 Lạy CHÚA, tôi rửa tay tôi trong sự vô tội,Và đi quanh bàn thờ Ngài.

7 Tôi cất tiếng cảm tạ,Và loan truyền mọi công việc diệu kỳ của Ngài.

8 Lạy CHÚA, tôi yêu mến đền Ngài ở và nơi vinh quang Ngài ngự.

9 Xin chớ cất linh hồn tôi đi cùng với những người tội lỗi,Cũng đừng cất mạng sống tôi chung với những kẻ khát máu.

10 Là những kẻ có tay gian ác,Tay phải chúng đầy của hối lộ.

11 Còn tôi, tôi sống liêm khiết.Xin cứu chuộc và thương xót tôi.

12 Chân tôi đứng vững trên đất bằng,Tôi sẽ ca tụng CHÚA trong các hội chúng.