Salmos 98

1 Hãy hát cho CHÚA một bài ca mớiVì những việc diệu kỳ Ngài đã làm.Tay phải và cánh tay thánh NgàiĐã đem lại chiến thắng cho Ngài.

2 CHÚA đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài;Ngài đã trình bày sự công chính của Ngài trước mắt các dân.

3 Ngài nhớ đến tình yêu thươngVà sự thành tín của Ngài đối với nhà Y-sơ-ra-ên.Mọi đầu cùng trái đất đều thấySự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.

4 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA;Hãy cất lên tiếng hát và tiếng nhạc ca tụng Ngài.

5 Ca ngợi CHÚA với đàn hạc;Hãy dùng đàn hạc và giọng ca mà ca ngợi.

6 Hãy hân hoan thổi kèn và thổi tù vàTrước mặt Vua, tức là CHÚA.

7 Biển cả và những vật trong đó,Thế giới và những người cư ngụ trên ấy,Hãy hân hoan reo hò.

8 Các sông, hãy vỗ tay;Các núi, hãy cùng nhau hân hoan ca hát trước mặt CHÚA;

9 Vì Ngài đến để phán xét trái đất.Ngài sẽ dùng công chính để phán xét thế gianVà công bình để xét xử các dân tộc.