Salmos 129

1 Y-sơ-ra-ên hãy nói:Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;

2 Từ khi tôi còn trẻ chúng nó thường áp bức tôi;Nhưng chúng nó không thắng tôi được.

3 Những kẻ đi cày đã cày trên lưng tôi,Xẻ thành những luống cày dài.

4 CHÚA là công chính,Ngài cắt đứt dây trói của kẻ ác.

5 Nguyện mọi kẻ ghét Si-ônĐều bị hổ thẹn và quay lui.

6 Nguyện chúng nó như cỏ mọc trên mái nhàBị khô héo trước khi mọc lên;

7 Nên người gặt không nắm được đầy tay,Người bó cũng không ôm được đầy lòng.

8 Những người qua lại cũng không chúc nhau rằng:"Nguyện CHÚA ban phước cho anh chị em;Chúng tôi nhân danh CHÚA chúc phước cho anh chị em."