Salmos 142

1 Tôi cất tiếng kêu nài cùng CHÚA;Tôi cất tiếng xin CHÚA thương xót.

2 Trước mặt Chúa tôi dốc lòng than thở;Tôi bày tỏ nỗi gian nan trước mặt Ngài.

3 Khi tâm thần tôi kiệt quệ,Chúa biết đường lối tôi;Trên con đường tôi đi,Chúng nó gài bẫy hại tôi.

4 Xin Chúa nhìn qua bên phải và xem,Không ai để ý đến tôi;Tôi không còn nơi trú ẩn;Chẳng ai quan tâm đến sinh mạng tôi.

5 Lạy CHÚA, tôi kêu nài cùng Chúa;Tôi nói rằng, chính Ngài là nơi trú ẩn của tôi,Là phần sản nghiệp của tôi trên đất người sống.

6 Xin Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôiVì tôi quá thất vọng;Xin giải cứu tôi khỏi những kẻ áp bức tôiVì chúng mạnh hơn tôi.

7 Xin giải cứu linh hồn tôi ra khỏi ngục tùĐể tôi cảm tạ danh Chúa;Những người công chính sẽ vây quanh tôiVì Chúa sẽ hậu đãi tôi.