Salmos 52

1 Hỡi người mạnh bạo,Tại sao ngươi khoe khoang về điều ác?Tình yêu thương của Đức Chúa Trời tồn tại mãi mãi.

2 Ngươi mưu toan hủy diệt,Lưỡi ngươi như dao cạo bénNói điều lừa dối.

3 Ngươi chuộng điều ác hơn điều thiện,Thích gian dối hơn lời ngay thẳng.Sê-la

4 Hỡi lưỡi lừa dối,Ngươi thích tất cả những lời độc hại.

5 Cho nên, Đức Chúa Trời sẽ phá hủy ngươi hoàn toàn. Ngài sẽ bắt ngươi, kéo ngươi ra khỏi trạiVà nhổ ngươi khỏi đất người sống.Sê-la

6 Nhưng những người công chính sẽ thấy và sợ.Họ sẽ cười ngươi rằng:

7 Kìa, là người không cậy Đức Chúa TrờiLàm thành lũy mình,Nhưng tin cậy nơi sự giầu có dư dật của mình,Trở nên mạnh mẽ trong sự gian ác mình.

8 Nhưng tôi thì giống như cây ô-liuXanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời.Tôi hằng tin cậy nơi tình yêu thương của Đức Chúa TrờiĐến đời đời.

9 Tôi ca ngợi Ngài đời đời vì những điều Ngài đã làm.Tôi sẽ trông cậy nơi danh Ngài trước mặt những người trung tín của NgàiVì danh ấy là tốt lành.