Salmos 1

1 Phước cho người nàoKhông đi theo mưu kế kẻ ác,Không đứng trong đường tội nhân,Không ngồi chung với kẻ nhạo báng.

2 Nhưng vui thích trong thánh luật của CHÚA,Ngày đêm suy ngẫm thánh luật ấy.

3 Người ấy sẽ như cây trồng bên dòng nước,Sinh hoa quả đúng mùa,Lá không tàn héo.Mọi việc người làm đều thịnh vượng.

4 Kẻ ác không được như vậy,Nhưng chúng nó giống như rơm rác,Gió cuốn bay đi.

5 Nên kẻ ác sẽ không đứng nổi trong ngày phán xử,Tội nhân sẽ không được ở trong hội người công chính.

6 Vì CHÚA biết đường lối người công chính,Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.