Naum 2

1 Hỡi Ni-ni-ve, kẻ tàn phá đang xông thẳng vào ngươi!Hãy cố thủ các đồn lũy,Canh phòng đường cái quan!Hãy chuẩn bị chiến đấuRa sức củng cố toàn quân!

2 Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp,Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên,Vì bọn cướp bóc đã cướp sạch dân TaVà hủy phá các nhành nho.

3 Các chiến sĩ nó mang khiên đỏ tươi,Mặc binh phục đỏ thắm;Xe chiến mã rực sáng như lửaTrong ngày dàn trận,Gươm giáo vung lên.

4 Xe chiến mã chạy loạn xạ qua các đường phố,Vòng đi vòng lại trong các quảng trường;Chúng trông như những ngọn đuốc,Phóng đi như chớp.

5 Các tướng lãnh được triệu tập,Họ vấp ngã khi vội vàng chạy đến bên thành lũy,Họ dựng mái che chống lằn tên mũi giáo.Những người khiêng súc gỗ bịt sắt đến để húc đổ tường thành.

6 Các cửa cống chặn nước sông hồ đều bị mở tung,Mọi người trong cung điện đều kinh hoàng.

7 Tượng nữ thần bị lột hết trang sức,Đem đi lưu đày,Các nữ tỳ rên rỉ như chim bồ câu,Đấm ngực than khóc.

8 Dân thành Ni-ni-ve trốn chạyNhư nước vỡ bờ.Có tiếng quát tháo:"Đứng lại! Đứng lại!"Nhưng không ai quay lại.

9 Hãy cướp bạc, cướp vàng,Vì kho tàng nó vô tận,Mọi thứ bảo vật nhiều vô số.

10 Nó bị tàn phá tan hoang, điêu tàn.Ai nấy sợ hãi, gối run lẩy bẩy,Người như mềm nhũn ra, mặt mày tái mét.

11 Nào hang sư tử ở đâu,Nơi sư tử con được cho ăn,Nơi sư tử cha và sư tử mẹ tụ vềCùng với sư tử con, bình an vô sự.

12 Sư tử xé mồi cho đàn con,Vồ mồi cho sư tử cái;Nó chứa mồi đầy hang,Chứa thịt thú vật bị cắn xé đầy ổ.

13 CHÚA Vạn Quân phán:Này, Ta chống nghịch ngươi:Xe chiến mã ngươi, Ta sẽ đốt cháy tan thành mây khói,Gươm sẽ ăn nuốt sư tử con của ngươi,Ta sẽ dẹp khỏi xứ mồi ngươi tha về,Không ai còn nghe tiếngCủa các sứ giả ngươi nữa!