Aniversario de Casamento

Đây là ngày CHÚA đã hành động,Hãy hân hoan và vui mừng trong ngày ấy.

Salmos 118:24

Thế thì, vợ chồng không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người Đức Chúa Trời đã phối hợp, thì loài người không được phân rẽ."

Mateus 19:6

Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

1 Coríntios 1:4

Tôi thuộc về người yêu tôi,Và chàng khao khát tôi tha thiết.

Cânticos 7:10

4 Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, không ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo,

5 không khiếm nhã, không tìm tư lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác,

6 không vui về việc bất chính nhưng chung vui trong sự thật.

7 Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.

1 Coríntios 13:4-7

Vậy, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi,Để chúng tôi được lòng khôn ngoan.

Salmos 90:12

Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em.

Filipenses 1:3

Ngài đã ban cho lòng tôi tràn đầy niềm vuiNhiều hơn niềm vui của chúng khi chúng được lúa, rượu tràn đầy.

Salmos 4:7

Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương, là sợi dây ràng buộc toàn hảo.

Colossenses 3:14

Nước lũ không thể dập tắt tình yêu,Sông sâu cũng không thể nhận chìm.Ví có người nào đem gia tài mình đổi lấy tình yêu,Cũng sẽ bị khinh chê thậm tệ.

Cânticos 8:7

Em yêu dấu, toàn thân em xinh đẹp,Không gợn chút tì vết.

Cânticos 4:7