Confiança

Lớn lao thay là phúc lành,Ngài dành cho những người kính sợ Ngài,Và thi ân cho những kẻ trú ẩn nơi NgàiTrước mặt con cái loài người.

Salmos 31:19

Hãy giao phó công việc mình cho CHÚAThì kế hoạch con sẽ thành tựu.

Provérbios 16:3

Phước cho người tin cậy CHÚA,Có CHÚA làm nguồn tin cậy mình.

Người ấy giống như cây trồng gần nước,Đâm rễ bên dòng sông,Không sợ nắng hạ đến,Lá vẫn xanh tươi,Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo,Không ngừng ra trái.

Jeremias 17:7,8

Khi ngươi đi qua các dòng nước,Ta sẽ ở với ngươi.Khi ngươi vượt qua các sông,Nước sẽ không cuốn trôi ngươi.Khi ngươi qua lửa,Ngươi sẽ không bị cháy;Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi.

Isaías 43:2

Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

1 João 5:14

Hãy xem loài chim trời, chúng chẳng gieo, chẳng gặt, cũng chẳng tồn kho tích trữ, nhưng Cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con không quý hơn loài chim sao?

Mateus 6:26

Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả."

Marcos 9:23

Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa.Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.

Salmos 73:25

Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.

Filipenses 4:13

Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 4:19

Vậy thì chúng ta sẽ nói gì về những điều này? Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng ta thì còn ai chống nghịch được chúng ta?

Romanos 8:31

Những lời chân chính con nghe ta dạy, con hãy noi theo đó làm mẫu mực; cũng hãy đứng vững trong đức tin và tình yêu thương chúng ta nhận được trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế Giê-su.

2 Timóteo 1:13

Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian.

1 João 4:1

Ngài không để chân ngươi trượt ngã;Đấng bảo vệ ngươi sẽ không buồn ngủ.

Salmos 121:3

Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,Ngài đâu phải con loài người để đổi ý.Có bao giờ Ngài nói mà không làm?Hay hứa mà không thực hiện?

Números 23:19

Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi.

Tiago 1:6

Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian,

Colossenses 3:2

Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi."

João 16:33

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:6

Hãy giữ nếp sống không tham tiền, và thỏa lòng với những gì mình hiện có vì Chúa hứa:"Ta không bao giờ lìa con,Chẳng bao giờ bỏ con!"

Hebreus 13:5

kiên nhẫn có hoàn tất công việc thì anh chị em mới trưởng thành, toàn vẹn, không thiếu sót gì.

Tiago 1:4

Trong ngày sợ hãi,Tôi sẽ tin cậy Ngài.

Salmos 56:3

Vì chúng ta sống bởi đức tin, chứ không phải bởi điều mắt thấy.

2 Coríntios 5:7

Sự cứu rỗi và vinh hiển của tôi ở nơi Đức Chúa Trời;Núi đá uy lực và nơi trú ẩn của tôi đều ở nơi Đức Chúa Trời.

Salmos 62:7

Người chú tâm vào đạo lý sẽ được thịnh vượng;Phước cho người tin cậy nơi CHÚA.

Provérbios 16:20

bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 8:39

Người nào ở trong nơi trú ẩn của Đấng Chí CaoSẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,Tôi tin cậy nơi Ngài.

Salmos 91:1,2

Hãy tin cậy CHÚA và làm điều lành.Hãy ở trong xứ và hưởng sự thành tín của Ngài.

Salmos 37:3

Tôi tin chắc điều này, Đấng đã bắt đầu làm một việc tốt lành trong anh chị em cũng sẽ hoàn thành việc đó cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-su.

Filipenses 1:6

Ngài đáp: "Việc loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được cả!"

Lucas 18:27

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA,Chớ nương cậy nơi sự sáng suốt của con.

Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối mình,Ngài sẽ làm cho đường lối của con bằng thẳng.

Provérbios 3:5,6

CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài,Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật.

Salmos 145:18

Nhờ Đức Chúa Trời tôi sẽ ca ngợi Ngài.Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi,Người phàm sẽ làm chi tôi?

Salmos 56:4

Buổi sáng xin cho tôi nghe thấy tình yêu thương ChúaVì tôi tin cậy nơi Ngài;Xin dạy tôi con đường tôi nên theoVì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.

Salmos 143:8

Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

1 João 4:16

Vậy, hỡi con ta, hãy nhờ ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-su làm cho mình mạnh mẽ.

2 Timóteo 2:1

Sợ loài người là một cái bẫy cho mình;Nhưng ai tin cậy CHÚA được an toàn.

Provérbios 29:25