Consolo

Nhưng tôi biết chắc Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống,Ngài sẽ chổi dậy sau cùng để bào chữa cho tôi trên đất.

Ngay cả sau khi da tôi đã tróc rơi từng mảnh,Tôi vẫn ước ao được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời trong thân xác này.

Jó 19:25,26

Về phần tôi, tôi sẽ ngưỡng trông CHÚA,Tôi sẽ trông chờ Đức Chúa Trời giải cứu tôi,Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe lời tôi cầu khẩn.

Miquéias 7:7

Chính CHÚA sẽ đi trước ông và Ngài luôn ở với ông; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ ông đâu. Ông đừng sợ hãi, đừng nản lòng."

Deuteronômio 31:8

Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi.Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi.Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.

Isaías 12:2

Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con.

João 14:18

Ta há không có truyền lệnh cho con sao? Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi."

Josué 1:9

Dù khi tôi đi quaThung lũng bóng chết,Tôi sẽ không sợ tai họa gì.Vì Ngài ở cùng tôi,Cây trượng và cây gậy của NgàiAn ủi tôi.

Salmos 23:4

Nguyện tình yêu thương Chúa an ủi tôiNhư lời Ngài đã hứa cùng tôi tớ Chúa.

Salmos 119:76

Phước cho người than khóc,Vì sẽ được an ủi.

Mateus 5:4

CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

Salmos 27:1

CHÚA nhân từ đối với người trông đợi Ngài,Đối với người tìm kiếm Ngài.

Lamentações 3:25

Nên chúng ta mạnh dạn nói:"Chúa phù hộ tôi, tôi sẽ không sợ hãi;Người đời làm gì được tôi?"

Hebreus 13:6

Đây là niềm an ủi của tôi trong khi hoạn nạnVì lời hứa của Chúa ban sức sống cho tôi.

Salmos 119:50