Salmos 27

1 CHÚA là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi,Tôi sẽ sợ ai?CHÚA là thành lũy của mạng sống tôi,Tôi sẽ khiếp đảm ai?

2 Khi những kẻ ác xông đếnĐịnh ăn thịt tôi,Những kẻ đàn áp và thù nghịch tấn công tôi,Chúng nó sẽ vấp ngã và té nhào.

3 Dù một đạo quân bao vây tôi,Lòng tôi sẽ không sợ.Dù chiến tranh nổi dậy chống tôi,Tôi vẫn vững lòng.

4 Tôi đã xin CHÚA một điều,Là điều tôi sẽ tìm kiếm.Ấy là tôi đuợc ở trong nhà CHÚAĐến suốt đời,Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của CHÚAVà cầu hỏi trong đền thờ Ngài.

5 Vì trong ngày hoạn nạn,Ngài sẽ giấu tôi trong lều Ngài,Ngài sẽ che giấu tôi trong nơi kín đáo của trại Ngài.Ngài đặt tôi lên trên vầng đá.

6 Bây giờ, đầu tôi sẽ ngước caoLên trên những kẻ thù vây quanh tôi.Tôi sẽ dâng tế lễ trong trại Ngài, là tế lễ bằng lời reo hò vui vẻ.Tôi sẽ hát và ca ngợi CHÚA.

7 Lạy CHÚA, xin nghe tiếng tôi kêu cầu,Xin thương xót tôi và đáp lời tôi.

8 Lòng tôi thưa với Ngài: Hãy tìm kiếm mặt Ngài.Lạy CHÚA, tôi tìm kiếm mặt Ngài.

9 Xin đừng lánh mặt khỏi tôi!Trong khi giận, xin chớ xua đuổi tôi tớ Ngài,Ngài vẫn giúp đỡ tôi.Xin đừng xua đuổi, cũng chớ ruồng bỏ tôi!Lạy Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi tôi.

10 Dù cha mẹ bỏ tôi,Nhưng CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.

11 Lạy CHÚA, xin dạy tôi đường lối Ngài.Xin dẫn tôi trên con đường bằng phẳngVì những kẻ rình rập tôi.

12 Xin chớ bỏ mặc tôi cho ý đồ của kẻ thù tôi,Vì những lời chứng dối và những kẻ ngăm đeHung bạo đã nổi lên chống tôi.

13 Tôi tin chắc rằngTôi sẽ thấy phúc lành của CHÚATrên đất người sống.

14 Hãy trông cậy nơi CHÚA,Hãy vững lòng và can đảm lên.Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA.