Crianças

nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.

João 1:12

Tạo vật nôn nóng tha thiết trông chờ sự hiện ra của các con cái Đức Chúa Trời.

Romanos 8:19

Người công chính sống trong thành thực;Con cái đến sau họ sẽ được phước.

Provérbios 20:7

Kẻ ngu dại khinh sự giáo huấn của cha mình;Nhưng người khôn khéo nghe lời quở trách.

Provérbios 15:5

1 Lúc ấy các môn đệ đến hỏi Đức Giê-su: "Ai là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng?"

2 Gọi một đứa bé đến, Ngài để nó đứng giữa các môn đệ,

3 và đáp: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như một đứa bé, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.

4 Vì thế, ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng.

Mateus 18:1-4

Họ đáp: "Hãy tin Chúa Giê-su, thì ông và gia đình ông sẽ được cứu!"

Atos 16:31

Con trai ngu dại là sự buồn thảm cho cha,Là nỗi cay đắng cho mẹ sinh ra nó.

Provérbios 17:25

Hỡi con ta, hãy nghe lời giáo huấn của cha conVà chớ bỏ lời dạy dỗ của mẹ con.

Vì ấy là vòng hoa xinh đẹp trên đầu con,Dây chuyền trang sức trên cổ con.

Provérbios 1:8,9

Giờ đây, hỡi các con ta, hãy nghe ta;Phước cho người nào gìn giữ đường lối ta.

Hãy nghe lời giáo huấn và hãy khôn ngoan;Chớ xao lãng.

Provérbios 8:32,33

Ai tuân giữ Kinh Luật là đứa con sáng suốt;Còn kết bạn với kẻ tham ăn uống làm nhục cha mình.

Provérbios 28:7

Người ta đem trẻ con đến cùng Đức Giê-su để Ngài đặt tay trên chúng nhưng các môn đệ khiển trách họ.

Thấy vậy, Đức Giê-su bất bình nên bảo: "Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ đó.

Marcos 10:13,14

Sự ngu dại buộc vào lòng trẻ thơ,Nhưng con roi kỷ luật đuổi điều ấy xa khỏi nó.

Provérbios 22:15

Các con thân mến! Hãy giữ mình khỏi hình tượng.

1 João 5:21

Người nào kiêng roi vọt, ghét con cái mình;Nhưng người yêu con cái mình chăm lo giáo huấn chúng.

Provérbios 13:24

khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái biết vâng phục với tất cả lòng tôn kính.

1 Timóteo 3:4

Lúc ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: "Thưa Cha, con cảm ơn Cha là Chúa tể trời đất, vì Cha đã giấu những điều này đối với những người khôn ngoan, thông thái, nhưng bày tỏ cho những kẻ bé mọn.

Mateus 11:25

Anh chị em phải vâng giữ mạng lệnh và luật lệ của Ngài do tôi truyền lại ngày nay để anh chị em và con cháu hưởng phước hạnh và sống lâu trên đất mà CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta ban cho anh chị em vĩnh viễn.

Deuteronômio 4:40

Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự; điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Colossenses 3:20

5 Anh chị em đã quên lời khích lệ mình như lời khuyên con:"Con ơi, đừng xem thường sự sửa trị của Chúa,Khi Ngài khiển trách, đừng ngã lòng.

6 Vì Chúa sửa trị những người Ngài yêu,Và ai được Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt."

7 Anh chị em hãy chịu đựng sự sửa trị, Đức Chúa Trời đối đãi với anh chị em như con, vì có người con nào mà không được cha sửa trị?

8 Nhưng nếu anh chị em không chịu sửa trị như tất cả đều phải chịu, thì anh chị em là con hoang, không phải con chính thức.

9 Hơn nữa, cha phần thân xác sửa trị mà chúng ta còn tôn kính, huống hồ Cha phần tâm linh, ta phải vâng phục Ngài càng hơn để được sự sống.

Hebreus 12:5-9

Các con yêu dấu! Giờ đây chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vẫn hiện hữu.

Vậy, ai có hy vọng này nơi Ngài thì phải sống trong sạch, cũng như Ngài vốn là Đấng thanh sạch.

1 João 3:2,3

Con khôn ngoan nghe lời giáo huấn của cha;Nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời quở trách.

Provérbios 13:1

Chính Đức Thánh Linh hiệp với tâm linh làm chứng cho chúng ta rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời.

Romanos 8:16

Kẻ sống, chỉ kẻ sống mới cảm tạ NgàiNhư tôi đã làm hôm nay.Người cha sẽ dạy cho con cáiBiết sự thành tín của Ngài.

Isaías 38:19

Hãy huấn luyện trẻ thơ con đường chúng nên theo,Để khi về già chúng cũng không đi lạc.

Provérbios 22:6

"Hãy cẩn thận đừng khinh dể một người nào trong những người bé mọn này; vì Ta bảo các con, các thiên sứ của chúng ở trên trời hằng thấy mặt Cha Ta ở trên trời.

Mateus 18:10

Anh chị em phải ghi lòng tạc dạ các điều răn tôi truyền lại cho anh chị em hôm nay.

Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

Deuteronômio 6:6,7

Con phải tránh xa các đam mê của tuổi trẻ, nhưng hãy hiệp cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch mà đeo đuổi nếp sống công chính, trau dồi đức tin, tình yêu thương và giữ gìn sự bình an trong tâm trí.

2 Timóteo 2:22

Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta,Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng.

Vì chúng sẽ thêm cho con tuổi thọ trong đời,Và an khang thịnh vượng.

Provérbios 3:1,2

Đức Giê-su khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và loài người.

Lucas 2:52

Ngay cả trẻ con cũng được bày tỏ qua hành động;Trong sự cư xử của chúng, trong sạch hay ngay thẳng.

Provérbios 20:11

Hỡi những người làm cha, đừng chọc tức con cái mình nhưng hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa.

Efésios 6:4

Đức Giê-su phán: "Cứ để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên Đàng dành cho những người giống như con trẻ."

Mateus 19:14

Kẻ bạc đãi cha, xô đuổi mẹLà đứa con xấu hổ và nhục nhã.

Provérbios 19:26

Tất cả con cái ngươi sẽ được CHÚA dạy dỗ;Chúng sẽ được thái bình thịnh vượng.

Isaías 54:13

Như vậy, tất cả các anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

Vì anh chị em tất cả đều đã chịu phép báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế thì đã mặc lấy Chúa Cứu Thế.

Gálatas 3:26,27

Kìa con cái là cơ nghiệp từ CHÚA ban;Bông trái từ lòng dạ là phần thưởng.

Salmos 127:3

Người trẻ tuổi phải làm thế nào để giữ đời sống mình trong sạch?Phải tuân giữ lời Chúa.

Salmos 119:9

Những điều con đã nghe ta dạy trước nhiều nhân chứng, hãy truyền lại cho những người trung tín, để họ có khả năng huấn luyện người khác.

2 Timóteo 2:2

Phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

Deuteronômio 6:7

Tất cả các sự sửa trị hiện nay thật ra không có gì vui, chỉ là chuyện buồn bã, nhưng về sau đem lại kết quả bình an, công chính cho những người chịu rèn luyện như thế.

Hebreus 12:11

Nguyện các con trai chúng tôiNhư những cây cao lớn xanh tươi;Các con gái chúng tôi như những cây cộtChạm trổ để trang trí đền thờ.

Salmos 144:12

Hỡi con ta, chớ quên lời dạy dỗ của ta,Nhưng hãy giữ các điều răn ta trong lòng.

Provérbios 3:1

Cháu chắt là mão triều thiên của người già.Sự vinh hiển của các con là cha mẹ.

Provérbios 17:6

Vì CHÚA khiển trách người Ngài thương,Như cha đối với con thân yêu của mình.

Provérbios 3:12

Không có gì vui mừng hơn cho tôi khi nghe biết con cái mình sống trong chân lý.

3 João 1:4

Phước cho người hòa giải,Vì sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời.

Mateus 5:9

Phải cẩn thận vâng giữ các luật lệ tôi truyền lại cho anh chị em đây, vì khi làm điều tốt đẹp ngay thẳng như vậy đẹp lòng CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta, anh chị em và con cháu sẽ luôn luôn được phước hạnh.

Deuteronômio 12:28

Trong khi ấy, cậu bé Sa-mu-ên tiếp tục phục vụ CHÚA dưới sự hướng dẫn của ông Hê-li. Thời bấy giờ, lời CHÚA phán trực tiếp với loài người rất hiếm; Ngài cũng chẳng ban khải tượng.

1 Samuel 3:1

Roi vọt và quở trách đem lại khôn ngoan,Còn đứa con lêu lổng làm mẹ nó hổ thẹn.

Provérbios 29:15

Hỡi các người cha, đừng chọc giận con cái mình, kẻo chúng nản lòng.

Colossenses 3:21

Hỡi các con, hãy đến nghe ta,Ta sẽ dạy các con sự kính sợ CHÚA.

Salmos 34:11

Thà nghèo mà sống chính trựcHơn là kẻ có môi miệng gian tà và ngu dại.

Provérbios 19:1

3 và đáp: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như một đứa bé, các con không thể vào Nước Thiên Đàng được.

4 Vì thế, ai khiêm nhường như đứa bé này, ấy là người lớn nhất trong Nước Thiên Đàng.

5 Và nếu ai nhân danh Ta tiếp một đứa bé như thế này tức là tiếp nhận Ta."

Mateus 18:3-5

Anh chị em không nhận thần trí nô lệ để lại sợ hãi, nhưng là thần trí của con nuôi, nhờ đó anh chị em gọi Đức Chúa Trời là A-ba, Cha!

Romanos 8:15

Các con hãy xem, Đức Chúa Cha đã yêu thương chúng ta là dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, và thật vậy, chúng ta là con cái Ngài. Lý do thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài.

1 João 3:1

Tôi kiểm điểm xong, liền nói với giới quý tộc, các viên chức, và hết thảy dân chúng; "Anh em đừng sợ họ. Hãy nhớ đến Chúa chúng ta, là Đấng vĩ đại uy nghi, và hãy chiến đấu vì cớ gia đình họ hàng của anh em, con trai và con gái, vợ và nhà cửa của anh em."

Neemias 4:14

Đứa con khôn ngoan làm cha nó vui lòng,Nhưng kẻ ngu dại khinh bỉ mẹ nó.

Provérbios 15:20

Các con bé nhỏ! Ta viết cho các conVì nhờ danh Ngài, tội lỗi các con đã được tha thứ.

1 João 2:12

Hãy lắng nghe cha con là người sinh thành con;Chớ khinh bỉ mẹ con khi người già cả.

Hãy mua lấy chân lý và đừng bán nó;Hãy mua lấy khôn ngoan, lời giáo huấn và sáng suốt.

Provérbios 23:22,23

Nhưng nếu có ai không cấp dưỡng cho bà con, nhất là cho gia đình mình, thì kẻ đó đã chối bỏ đức tin, còn tệ hơn người vô tín.

1 Timóteo 5:8

Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời.

Romanos 8:14

1 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì như thế là phải đạo.

2 "Hãy hiếu kính cha mẹ", đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa:

3 "Để con được phước và sống lâu trên đất."

Efésios 6:1-3

Người dạy bảo ta rằng:Hãy ghi nhớ các lời ta trong lòng;Hãy gìn giữ những điều răn ta và sống.

Hãy thu nhận sự khôn ngoan, hãy thu nhận sự sáng suốt;Chớ quên, cũng đừng từ bỏ lời phán của ta.

Provérbios 4:4,5

"Một người đàn bà có thể quên con mình đang búHay không thương xót con trai một mình sao?Dù những người này có thể quên,Nhưng chính Ta sẽ không quên ngươi.

Nầy, Ta đã khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta;Các tường thành ngươi vẫn tiếp tục ở trước mặt Ta.

Isaías 49:15,16

Vì thế, anh chị em là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, hãy cố gắng trở nên giống Chúa.

Efésios 5:1

Chớ tránh thi hành kỷ luật đối với trẻ thơ;Nếu con phạt nó bằng roi, nó sẽ không chết;

Provérbios 23:13

Môi-se căn dặn họ: "Anh chị em phải nhớ nằm lòng những lời tôi long trọng công bố với anh chị em hôm nay, để anh chị em có thể dạy bảo con cái cẩn thận làm theo mọi lời của kinh luật này.

Đây không phải là những lời nói suông, nhưng là sự sống còn của anh chị em. Nhờ lời này anh chị em có thể sống lâu trong xứ anh chị em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Giô-đanh."

Deuteronômio 32:46,47

Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo:

"Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta."

Marcos 9:36,37

Khi họ ăn điểm tâm xong, Đức Giê-su hỏi Si-môn Phê-rơ: "Si-môn, con của Giăng! Con yêu kính Ta hơn những người này không?" Ông thưa: "Vâng, thưa Chúa, Chúa biết con yêu mến Ngài." Chúa bảo: "Hãy nuôi dưỡng đàn chiên con của Ta."

João 21:15