Salmos 144

1 Hãy ca tụng CHÚA, vầng đá của tôi;Ngài huấn luyện tay tôi cho chiến tranh,Luyện ngón tay tôi để chiến đấu.

2 Chúa là Đấng yêu thương tôi và thành lũy của tôi;Là thành trì và Đấng giải cứu tôi;Là thuẫn đỡ và nơi trú ẩn cho tôi;Ngài khiến các dân quy phục tôi.

3 Lạy CHÚA, loài người là gì mà Chúa quan tâm đến,Con người là chi mà Chúa nghĩ đến.

4 Người phàm giống như hơi thở,Đời người như bóng lướt qua.

5 Lạy CHÚA, xin Ngài hạ các tầng trời và ngự xuống;Xin Ngài đụng đến các núi và núi sẽ bốc khói.

6 Xin Ngài làm chớp phát ra, kẻ thù chạy tán loạn;Xin Ngài bắn tên ra, đuổi chúng chạy.

7 Xin Ngài từ trên caoĐưa tay cứu tôi,Vớt tôi ra khỏi nước sâu;Cứu tôi thoát khỏi tay người ngoại quốc;

8 Là người có miệng giả dối,Có tay phải thề dối.

9 Lạy Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Chúa,Đánh đàn hạc mười dây cho Ngài.

10 Đấng ban chiến thắng cho các vua,Giải cứu Đa-vít, tôi tớ Ngài;

11 Cứu tôi thoát khỏi lưỡi gươm độc ác;Giải cứu tôi khỏi tay người ngoại quốc;Là người có miệng giả dối;Có tay phải thề dối.

12 Nguyện các con trai chúng tôiNhư những cây cao lớn xanh tươi;Các con gái chúng tôi như những cây cộtChạm trổ để trang trí đền thờ.

13 Nguyện các kho của chúng tôi đầy tràn,Cung cấp đủ thứ;Nguyện đàn chiên của chúng tôi ở nơi đồng cỏ sinh sản hàng ngàn,Hàng vạn.

14 Nguyện đàn bò chúng tôi sinh sản nhiều,Không sẩy thai,Không mất mát;Nguyện không có tiếng khóc đau khổ nơi đường phố chúng tôi.

15 Phước cho dân tộc nào được như vậy;Phước cho dân tộc nào có CHÚA là Đức Chúa Trời mình.