Dificuldades

8 Ngài dồn chứa nước mưa trong đám mây dày đặc,Nhưng nước nhiều cũng không xé rách mây.

9 Ngài bao phủ ngai Ngài,Trải mây che khuất ngai.

10 Ngài vẽ một vòm tròn trên mặt nước,Tận chân trời, nơi ánh sáng gặp tối tăm.

Jó 26:8-10

Ngài bảo: "Sao các con sợ, hỡi những kẻ ít đức tin?" Rồi Ngài đứng dậy quở gió và biển, biển cả hoàn toàn yên lặng.

Các môn đệ ngạc nhiên bảo nhau: "Người nầy là ai mà gió và biển cũng vâng lời Người?"

Mateus 8:26,27

Một loài hoa dại ngoài đồng, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà Đức Chúa Trời mặc cho chúng như thế, còn các con không quý hơn để Ngài chu cấp quần áo cho sao, hỡi những kẻ ít đức tin?

Vậy, đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay là mặc gì?

Mateus 6:30,31

39 Ngài trải mây ra để che chở;Lửa để soi sáng ban đêm.

40 Dân Ngài cầu xin,Ngài ban cho họ chim cút và bánh từ trời ăn no nê.

41 Ngài chẻ đá, nước phun ra,Chảy trong sa mạc như dòng sông.

Salmos 105:39-41

Anh sẽ được che chở khỏi miệng lưỡi nói hành,Anh sẽ chẳng sợ khi tai vạ đập phá tan hoang.

Jó 5:21

Chính Ngài thống trị cả biển động;Khi sóng lớn dâng lên, Ngài làm cho lặng xuống.

Salmos 89:9

Tôi nói về CHÚA rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi, là nơi trú ẩn và thành lũy của tôi,Tôi tin cậy nơi Ngài.

Salmos 91:2

Từ khi còn trẻ, đến nay tôi đã già,Tôi chưa từng thấy người công chính bị bỏ,Và con cháu người phải đi ăn mày.

Salmos 37:25

1 Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn và sức lực chúng ta.Ngài sẵn sàng giúp đỡ lúc gian truân.

2 Vì vậy, chúng ta sẽ không sợ dù quả đất biến đổi,Núi đồi rung chuyển và đổ xuống lòng biển.

3 Dù đại dương gầm thét và sôi bọt,Dù núi đồi lay chuyển và náo động.Sê-la

Salmos 46:1-3

Nó sẽ như nơi trú ẩn làm bóng che nắng ban ngày và làm nơi trú để tránh mưa gió.

Isaías 4:6

Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, đúng y như lời của CHÚA đã cậy tiên tri Ê-li phán dạy.

1 Reis 17:16

35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo?

36 Như Kinh Thánh chép rằng:"Vì Ngài mà chúng tôi bị giết suốt cả ngày,Chúng tôi bị kể như chiên của lò sát sinh."

37 Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta.

38 Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai, các năng lực,

39 bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta.

Romanos 8:35-39

Khi ngươi đi qua các dòng nước,Ta sẽ ở với ngươi.Khi ngươi vượt qua các sông,Nước sẽ không cuốn trôi ngươi.Khi ngươi qua lửa,Ngươi sẽ không bị cháy;Ngọn lửa sẽ không thiêu đốt ngươi.

Isaías 43:2

CHÚA là thành trì cho kẻ bị áp bức,Là thành lũy trong lúc hoạn nạn.

Những ai biết danh Ngài sẽ tin cậy nơi Ngài.Vì Ngài không từ bỏ kẻ tìm kiếm Ngài.

Salmos 9:9,10

CHÚA trị vì trên cao,Quyền năng hơn sấm động của nước lớn,Quyền năng hơn sóng to của biển cả.

Salmos 93:4

CHÚA biết các ngày của người trọn vẹn,Cơ nghiệp của họ sẽ tồn tại đời đời.

Gặp lúc hoạn nạn họ sẽ không bị xấu hổ,Trong ngày đói kém họ sẽ được no nê.

Salmos 37:18,19

Hỡi dân ta, hãy luôn luôn tin cậy nơi Ngài.Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài.Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn của chúng ta.Sê-la

Salmos 62:8

CHÚA nhân từ,Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.

Naum 1:7

Chúng tôi bị chèn ép đủ điều nhưng vẫn không bị đè bẹp, chúng tôi có bối rối nhưng không bao giờ tuyệt vọng,

Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, chúng tôi bị đánh ngã nhưng không bị hủy diệt,

2 Coríntios 4:8,9

Vì Ngài là thành tín cho kẻ nghèo,Là thành trì cho kẻ khốn khó trong cơn gian nan của họ;Là nơi trú ẩn khỏi cơn bão tố,Là bóng mát tránh cơn nóng cháyKhi hơi thở của kẻ bạo ngượcNhư bão tố thổi vào tường thành,

Isaías 25:4

Vì Ta sẽ đổ nước xuống trên người khát,Làm suối chảy nơi đất khô.Ta sẽ đổ thần Ta trên dòng dõi ngươi,Ta sẽ ban phước cho con cháu ngươi.

Isaías 44:3

Ngài làm cho bảo tố yênVà sóng gió lặng.

Salmos 107:29

Còn người đàn bà trốn vào đồng hoang đến một nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị; ở đó nàng được nuôi dưỡng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Apocalipse 12:6

Này, Ta ban cho các con quyền uy để đạp trên rắn độc, bò cạp, và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại các con được.

Lucas 10:19