Homem

CHÚA phán như vầy:"Khốn cho kẻ tin cậy loài người,Dựa vào người phàm làm sức mạnh,Và trở lòng lìa bỏ CHÚA.

Jeremias 17:5

Con người vốn yếu đuối mong manhSống một số ngày ngắn ngủi,Nhưng lại đầy phiền muộn.

Jó 14:1

Con không nên nặng lời trách những người lớn tuổi nhưng phải khuyên họ như cha, còn người trẻ tuổi như anh em;

1 Timóteo 5:1

Loài người là gì mà Chúa kể là quan trọng,Mà Chúa quan tâm đến,

Jó 7:17

hủy bỏ Kinh Luật với các điều răn, giáo điều, để từ hai dân tộc tạo nên một dân mới trong Ngài, như thế tạo lập sự hòa hiệp.

Efésios 2:15

45 Vì Kinh Thánh chép: "Người đầu tiên, A-đam, trở nên một linh hồn sống, còn A-đam cuối cùng trở nên một thần linh ban sự sống."

46 Nhưng không phải thân thể thiêng liêng có trước mà là thân thể phàm tục, rồi đến thân thể thiêng liêng.

47 Người đầu tiên đến từ đất, là bụi đất. Người thứ hai đến từ trời.

48 Người ra từ đất thể nào, thì những người thuộc về đất cũng thể ấy, còn người đến từ trời thể nào thì những người thuộc về trời cũng thể ấy.

49 Cũng thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về bụi đất, chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời.

1 Coríntios 15:45-49

"Loài người là gì mà Chúa nhớ đến.Con loài người là chi mà Chúa lưu ý.

Hebreus 2:6

Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa;

đó là người hai lòng, không kiên định trong mọi đường lối của mình.

Tiago 1:7,8

Những bước đường của một người đến từ CHÚA;Vậy thì làm sao một người hiểu được đường lối của mình?

Provérbios 20:24

Đức Chúa Trời phán: "Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các loài vật bò trên đất."

Đức Chúa Trời tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Ngài sáng tạo loài người như hình ảnh Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên người nam và người nữ.

Gênesis 1:26,27

Kế hoạch đến từ lòng người,Nhưng sự đáp lời của lưỡi đến từ CHÚA.

Provérbios 16:1

Khi nghe tiếng CHÚA, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. A-đam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt CHÚA, Đức Chúa Trời.

Gênesis 3:8

Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, con phải xa lánh những điều đó; hãy đeo đuổi nếp sống công chính và tin kính; hãy trau dồi đức tin, lòng yêu thương, tính kiên nhẫn và nhu mì.

1 Timóteo 6:11

Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt CHÚAVà Ngài xem xét mọi lối đi của nó.

Provérbios 5:21

Khi tôi còn bé thơ, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lý luận như trẻ con, nhưng khi đã thành nhân tôi từ bỏ những hành vi trẻ con.

1 Coríntios 13:11

22 Anh chị em phải lột bỏ con người cũ theo lối sống trước đây, là con người bị các dục vọng lừa dối hủy hoại.

23 Hãy để Chúa đổi mới tâm linh và tâm trí anh chị em.

24 Hãy mặc lấy con người mới giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, được sáng tạo trong chân lý công chính và thánh khiết.

Efésios 4:22-24

Trước mặt Đức Chúa Trời, có người phàm nào công chính không?Trước mặt Đấng Tạo Hóa, có người nào tinh sạch không?

Jó 4:17

Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội.

Romanos 5:12