Oséias 11

1 Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, Ta yêu dấu nó;Ta gọi con trai Ta ra khỏi Ai-cập.

2 Nhưng Ta càng kêu gọi,Chúng càng đi xa khỏi Ta.Chúng tiếp tục cúng tế các thần Ba-anh,Đốt hương cho các tượng chạm.

3 Chính Ta đã dạy cho Ép-ra-im biết đi,Bồng bế nó trong tay Ta;Nhưng chúng không biết chính TaĐã chữa lành chúng.

4 Ta đã dùng dây nhân từ,Sợi yêu thương mà kéo chúng đi;Đối với chúng, Ta giống như người tháo ách khỏi hàm chúng;Ta khom xuống cho chúng ăn.

5 Chúng sẽ trở về Ai-cập,A-si-ri sẽ là vua chúng,Vì chúng không chịu quay về với Ta.

6 Gươm sẽ chặt đứt các thành phố,Nuốt mất các then cổng,Ăn nuốt hết vì âm mưu thâm độc của chúng.

7 Dân Ta nghiêng về phía phản bội Ta;Chúng kêu cầu Ba-anh,Nhưng nó không nâng chúng lên.

8 Hỡi Ép-ra-im, làm sao Ta bỏ con được?Hỡi Y-sơ-ra-ên, làm sao Ta nộp mạng con được?Làm sao Ta hủy diệt con đượcNhư Ta đã hủy diệt Át-ma và Sê-bô-im?Tim Ta quặn thắt,Lòng thương xót của Ta bừng cháy nồng nàn.

9 Ta sẽ không trừng phạt theo cơn phẫn nộ của Ta,Ta sẽ không hủy diệt Ép-ra-im nữa.Vì Ta là Đức Chúa Trời, không phải là người,Ta là Đấng Thánh ở giữa con,Ta sẽ không đến để thiêu nuốt.

10 Chúng sẽ đi theo CHÚA,Ngài gầm thét như sư tử;Khi Ngài gầm thét,Con cái Ngài sẽ run rẩy quay về từ phương tây,

11 Chúng sẽ run rẩy bay vềNhư chim từ Ai-cập,Như bồ câu từ đất A-si-ri;Và Ta sẽ cho chúng trở về nhà của chúng."CHÚA phán vậy.

12 "Ép-ra-im bao bọc Ta với lời dối trá,Dân Y-sơ-ra-ên vây quanh Ta với lời gạt gẫm;Nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Đức Chúa Trời,Vẫn còn trung tín với Đấng Thánh.